+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเมืองข้างถนน การเมืองประชาชน


  การเมืองประชาชนข้างถนน.พรรคประชาธิปัตย์ พรรคฝ่ายค้าน และเครือข่ายอมาตยาธิปไตย ก่อม็อบข้างถนน โดยระดมประชาชนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อโค่นล้มรัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดยนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ออกบัญชาการเพราะศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงกว่าทุกศึกที่ผ่านๆมา โดยพรรคฝ่ายค้าน ใช้ประเด็นคัดค้านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ ที่ผ่านมติสภาผู้แทนราษฏร ทำการชุมนุมประท้วงปลุกระดมม็อบโค่นล้มรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย

  แนวทางสันติวิธีทางการเมืองประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ พรรคฝ่ายค้านอนุรักษ์นิยม ไม่ยินยอมยุติการชุมนุม ทั้งๆที่รัฐบาล ให้ส.ส.ถอนร่างฯแล้ว โดยมีผู้ออกมาร่วมชุมนุมกับพรรคฝ่ายค้าน เป็นจำนวนหลายหมื่นคน  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา16.00 น.ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ประท้วงขับไล่รัฐบาล โดยรัฐบาลใช้กลยุทธ์ ตั้งรับรับอย่างมั่นคง รอโอกาสรุกกลับ  โดยสรุป ดังนี้

  1. นายกรัฐมนตรี ขอให้ สส.ถอนร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯทุกฉบับออกจากสภา และแถลงต่อประชาชนว่า ฟังเสียงคัดค้านของประชาชน เพราะเป็นรัฐบาล ที่ได้รับเลือกตั้งมาจากเสียงข้างมาก โดยชอบธรรมของประชาชน และเป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคน และไม่สลายการชุมนุมของพรรคฝ่ายค้าน ที่ก่อม็อบประท้วงรัฐบาล

  2. ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯฉบับ ที่ผ่านสภาผู้แทนราษฏรแล้ว ให้เป็นไปตาม กระบวนการรัฐสภา โดยประธานวุฒิสภาและวุฒิสมาชิกเสียงข้างมาก ออกมาแถลงในเบื้องต้นว่า ไม่รับหลักการร่างฯในวาระที่ 1 และประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

  3. มวลชนประชาธิปไตย ที่กำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ประเด็น ร่างนิรโทษกรรมฯแทบเป็นแทบตาย จนเกือบจะแตกแยกสามัคคีกัน กลับมารวมตัวกันอย่างรวดเร็ว เพื่อพิทักษ์รักษาประชาธิปไตย อย่างที่ฝ่ายตรงข้ามคาดไม่ถึง รวมพลังแสดงพลานุภาพในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น ที่เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมชุมนุม หลายหมื่นคน เพื่อสนับสนุนรัฐบาล

  4. ยุทธการป่าล้อมเมือง...มวลชนประชาธิปไตย ตามจังหวัดต่างๆ จัดตั้งเวทีทำความเข้าใจชี้แจงประชาชนรวมพลังกันปกป้องรัฐบาลและรักษาประชาธิปไตย

  มวลชนและประชาชนประชาธิปไตยแสดงพลานุภาพรวมพลังพิทักษ์รักษาการเมืองระบอบประชาธิปไตย และอำนาจอธิปไตยของประชาชน