+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การเมืองเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นของประชาชน


    ในสถานการณ์ การต่อสู้ทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้ ระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมอมาตยาธิปไตย กับฝ่ายมวลมหาประชาชนประชาธิปไตย ในเมื่อ"กลุ่มชนชั้นสูง"ออกมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เป็นการเปิดหน้าเล่นอย่างเต็มตัว เต็มที่ไม่ยอมหยุด กลับโหมกระแสความขัดแย้งทางการเมืองในหมู่ประชาชน เพื่อโค่นล้มรัฐบาลพรรคเพื่อไทยฝ่ายประชาธิปไตย ที่มาจากการเลือกตั้งจากเสียงข้างมากจากประชาชนโดยชอบธรรม ตามระบอบประชาธิปไตย
    การต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน ในครั้งนี้ ไม่ใช่การต่อสู้ทางเมืองแบบธรรมดาๆอีกต่อไป มันยกระดับ กลายเป็น การต่อสู้ทางชนชั้นของประชาชน ระหว่างรัฐบาลพรรคเพื่อไทยฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนประชาธิปไตยชนชั้นรากหญ้า เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ มีประมาณ ร้อยละ 90 กับชนชั้นสูง มีประมาณร้อยละ 10 ที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินทุน และกำลังคนให้แก่พรรคประชาธิปัตย์ ตัวแทนของชนชั้นสูง ไปแล้วอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยพรรคประชาธิปัตย์และพันธมิตรทางการเมือง ไม่ยอมยุติความขัดแย้งกลับทำให้ขยายความขัดแย้งออกไปนาน ร่วม 2 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นมา  ก่อม็อบข้างถนนประมาณหลายพันถึงหมื่นคน กระจายกำลังเคลื่อนที่ไปยึดสถานที่ราชการสำคัญในกรุงเทพมหานคร ยุยุงให้ข้าราชการแตกสามัคคีหวังให้การบริหารงานของรัฐบาลเป็นอัมพาต และปลุกปั่นให้ประชาชนในต่างจังหวัดยึดสถานที่ราชการต่างๆ  ทำให้เกิดความเสียหายและเดือนร้อนกับประชาชน และผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ และะการท่องเที่ยวของประเทศ เป็นอย่างยิ่ง สูญเสียรายได้ร่วมนับพันล้านบาท เพียงเพื่อสร้างเงื่อนไขให้กองทัพออกมารัฐประหาร เพื่อโค่นล่มรัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ดังที่ผ่านมา กองทัพรัฐประหารพรรคไทยรักไทยโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อ 19 กันยายน 2549 เพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคประชาธิปัตย์
    กฏเกณฑ์เสียงข้างมากทางการเมือง กลุ่มการเมืองอำนาจนิยม พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะเลือกตั้ง ไม่ยอมรับกฏเกณฑ์เสียงขา้งมากในระบอบประชาธิปไตย แต่ที่ได้เป็นรัฐบาลในระบอบเผด็จการอมาตยาธิปไตยเพราะการรัฐประหารโดยกองทัพล้มล้างรัฐบาลจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากโดยประชาชน ซึ่งเหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ มันบ่งบอกว่า มันกำลังจะเป็นไปตามคำทำนายของโบราณาจารย์ แต่มันจะเป็นไปได้หรือไม่ ? ฤๅจะถึงวิกฤตกลียุคของบ้านเมืองในประเทศ

    การเมืองระบอบประชาธิปไตยของประชาชน ไม่ได้มาด้วยการเจรจาด้วยเพียงคำพูด แต่จะได้มาด้วยการต่อสู้ของประชาชน ผนึกแน่น สร้างสรรค์สามัคคี รวมพลานุภาพอย่างมหาศาล ของมวลมหาประชาชนประชาธิปไตย