+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เดิมพันอำนาจการเมืองประเทศไทย(2)


การทำโพลการเมืองประเทศไทย สำนักเอแบคโพลได้ทำโพลโดยซุ่มตัวอย่างจากประชาชน ผลปรากฏว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร ร้อยละ 94.5เพราะกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อภิปรายผลได้ว่า ประชาชน จำนวน 100 คน สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตย 94.5 คน แต่สนับสนุนรัฐประหาร จำนวนเพียง 5.5 คนประกอบในระหว่างนี้มีการส่งสัญญาณจากประเทศมหาอำนาจได้แก่ อาเมริกา จีน และอังกฤษ แสดงการสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแต่ศึกครั้งนี้เป็นการเดิมพันประเทศไทย

การป้องกันทางการเมืองโบราณาจารย์ทางพิชัยสงครามกล่าวไว้ว่า การรบมีทั้งวิธีป้องกันและรุก มีแบบธรรมดาและพิศดาร เป็นเรื่องชัยชนะหรือพ่ายแพ้ ปัญหาบางประการไม่อาจเจรจาต่อรองได้แต่อย่างใด สำคัญที่สุดคือ ชนะไม่ต้องรบ กล่าวคือ จงระวังการรบมีทั้งแบบธรรมดาและพิสดาร การรวมพลัง ณ สนามม้านางเลิ้ง เป็นการเผชิญหน้าแบบธรรมดาอาจเป็นแค่ตัวหลอก ล่อเป้า ส่วนกำลังหลักที่แท้จริงอารจะในเครื่อแบบหรืออกเครื่องแบบ เป็นการรบเแบบพิศดาร เป็นกำลังที่มีศักยภาพสูงสุดจำนวนหนึ่งพร้อมอาวุธ ตามเทคนิครัฐประหารของทร็อตสกี้ จากหนังสือเทคนิครัฐประหารของคูร์สิโอต์ มาลาปาเต  แปลโดยจินดาจินตนเสรี โดยเคลื่อนอย่างรวดเร็วเข้ายึดทำเนียบและรัฐสภา และเข้าชาร์จพร้อมทำลายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐนตรี หรือสถานที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ซึ่งจะทำให้การบริหารงานของรัฐบาลเป็นอำมพาต พวกเขาแก้ผ้าล่อนจ้อนให้ประชาชนเห็นหมดแล้ว จึงแพ้ไม่ได้ อย่าประมาทเด็ดขาด จงรอบคอบเพราะเป็นชัยชนะหรือพ่ายแพ้ของรัฐบาลและประชาชน 

ปฏิบัติการทางการเมือง กองกำลังรัฐบาล ปฏิบัติการปกป้องนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภา และสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ รัฐบาลควร เปลี่ยนจากรับเป็นรุก โอกาสชัยชนะหรือแพ้อยู่ที่ความกล้าหาญในการตัดสินใจของรัฐบาล การลงนามยอมรับเขตอำนาจ ICCจะเป็นเกราะป้องกันประชาชน การกระทำต่อเทคนิคและยุทธวิธีของฝ่ายรัฐประหารเช่น ประกาศควบคุมสถานการณ์ จำกัดพื้นที่ สกัดเส้นทางการเงิน และเส้นทางเคลื่อนไหวต่างๆ ดำเนินการกับผู้ก่อการกบฏตามประมวลกฏหมายอาญาและกฏหมายรัฐธรรมนูญ และวางแผนซ้อนกลต่อต้านฝ่ายรัฐประหารในประเทศไทย

ประชาชน
ต้านรัฐประหาร เตรียมเดินทัพทางไกล แสดงพลานุภาพ กดดันฝ่ายรัฐประหาร เห็นว่าควรแบ่งกองกำลังเป็น2ส่วน คือส่วนหน้าเคลื่อนที่เร็วและส่วนหลังสนับสนุน ซึ่งส่วนหน้าควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเคลื่อนที่ให้การสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลได้อย่างฉับพลัน ส่วนหลังตั้งมั่นพร้อมสนับสนุนส่วนหน้ารออยู่รอบกรุงเทพมหานคร หรือพลิกแพลงตามสถานการณ์ในขณะนั้น