+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศึกชี้ชะตาการเมืองไทย


สถานการณ์การเมืองในประเทศไทย ภายหลังจากประเทศผ่านพ้นสภาวะวิกฤตมหาอุกภัยไปได้แล้วในปลายปี 2554 ซึ่งทำให้ประเทศไทย ประสบกับความเสียหายอย่างยิ่ง และทำให้ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส สัญญาณอันตรายทางการเมือง ต่อ ฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆ เริ่มแรกกระแสส่งมาอย่างแรง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 จนถึงการเมือง การน้ำอำมหิด อัปยศ ในประเทศไทย

การเมืองในกระแสรัฐประหาร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จนถึงเดือนเมษายยน 2555 กระแสรัฐประหารของฝ่ายอมาตยาธิปไตยแรงมาก เพื่อล้มล้างรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย พรรคเพื่อไทยที่มาจากเสียงข้างมากของประชาชน เพื่อคงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ฉบับรัฐประหาร 19 กันยายน 2549

พลานุภาพทางการเมืองของมวลชน มวลชนประชาธิปไตยได้รวมพลังขุมนุมนับแสนหลายครั้ง เพื่อต้านรัฐประหาร และผลักดันแก้รัฐธรรมนูญ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา พื้นที่จัดงานโบนันซ่าแลนด์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมา สงกรานต์ประชาธิปไตย 14-16 เมษายน 2555 พิธีรดน้ำ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ณ ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการขยายเครือข่ายหมู่บ้านเสื้อแดง ไปทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศ และการชุมนุมครั้งใหญ่ของคนเสื้อแดง รำลึกครบรอบ 2 ปี โศกนาฎกรรม 19 พฤษภาคม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ที่ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ดำรงเป้าหมาย 2 ประการ คือ

ประการแรก ภารกิจผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ โดยที่มาและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย

ประการที่สอง ภารกิจผลักดันการปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งสภาจะพิจารณาลงมติร่าง กฏหมายปรองดอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 และพิจาณาลงมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ 2550 วาระที่3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2555

การดำเนินการทางการเมืองของมวลชน ก่อให้เกิดความหวาดหวั่นแก่ฝ่ายอมาตยาธิปไตยต่อพลานุภาพของฝ่ายประชาธิปไตย สัญญาณรหัสแดงเข้ม อันตรายสูงสุด เมือสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการแสดงสัญญลักษณ์ครั้งใหญ่ เพื่อขัดขวางการลงมติของรัฐสภา ทั้ง2ประการ อ่านสัญญาณได้ชัดเจนของฝ่ายอมาตยาธิปไตย ณ บริเวณใกล้ๆกรุงเทพฯ และการชุมนุมต่อต้านการออกกฏหมายปรองดอง และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของกลุ่มมวลชน ฝ่ายอมาตยาธิปไตย 

ก้าวย่างของมวลชน จะเดินหน้า หรือถอยหลัง ต้องตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์โดยเร็วที่สุดอย่าชักช้า จะรุก หรือถอย หรือเผชิญหน้า จงระวังเดินหมากพลาดตาเดียว พ่ายทั้งกระดาน 

มีคำถามว่า พรรคเพื่อไทย นปช. และประชาชน จะทำอย่างไร ศึกครานี้ ใหญ่หลวง เป็นศึกชี้ชะตาการเมืองของประเทศไทยว่า เป็นเผด็จการอมาตยาธิปไตยหรือประชาธิปไตยของประชาชน