+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2555

การน้ำเป็นการเมือง เคราะห์ของประชาชน

สภาพประชาชนในภาวะน้ำท่วม ในที่สุดสถานการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยที่มีนานกว่า 3 เดือน ก็ได้คลี่คลายลงเข้าสู่สภาวะปกติในกลางเดือนธันวาคม 2554 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุกทกภัย ได้แก่ จังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง พื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 64 จังหวัด ประชาชนเสียชีวิตและสูญหายกว่า 700 คน และเดือดร้อนกว่า 2.2 ล้านคน ซึ่งมีการประเมินความเสียหายอยู่ที่ 1ล้านล้านบาท น้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในด้านปริมาณน้ำและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นจำนวนมากมายยิ่ง

สถานการณ์์น้ำท่วมประชาชน ในช่วงฤดูมรสุมปี 2554 ของไทย บริเวณที่รุนแรงคือแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่โขง มูลเหตุบังเกิดจาก 4 พายุ 2011 06 26@1114 พายุไหหม่า ถล่มน่านตาก2011 08 01@1140 พายุนกเตน ถล่ม เหนือ อีสาน สดหนองคาย 2011 09 27@1617 พายุไห่ถาง ถล่มเหนืออีสาน ตะวันออก2011-10-01@0704 พายุเนสาด เข้าไทยเหนืออีสาน 4 เขื่อนยักษ์ เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ และเขื่อนป่าสัก ถล่มภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง กว่า 2 หมื่นล้าน ลบม.(ปี2553 ปริมาณน้ำ 5 พันล้าน ลบม.) มวลน้ำมหาศาลระบายจากเขื่อน 5พัน ล้าน ลบม. /วินาที จุดหมายปลายของมวลน้ำระบายออกสู่ทะเลผ่านกรุงเทพมหานคร

การน้ำเป็นการเมืองเคราะห์ของประชาชน ประเด็นมีว่า น้ำท่วมเกิดจากธรรมชาติและความไม่พร้อมในการคาดการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา หรือน้ำท่วมเกิดจากการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ และจากน้ำมือนักการเมืองที่ใช้น้ำเป็น อาวุธ ทางการเมืองเพื่อล้มล้างรัฐบาลภายในเดือนธันวาคม 2554 

นักวิชาการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่านหนึ่งกล่าว ว่า การปล่อยน้ำแล้วน้ำท่วมแบบนี้ ควรต้องมีคนรับผิดชอบ ต้องมีการสอบสวน ถือว่าเป็นการทำลายเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าปล่อยน้ำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้อภัยไม่ได้ แต่ปล่อยโดยหวังทำลายการบริหารรัฐบาล หรือพรรคใดพรรคหนึ่ง ผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง มันผิดมหันต์ ไม่มีเจตนาแอบแฝงได้ไง ปล่อยไม่หยุด ปล่อยยาว ไปดูบันทึกของกรมชลประทาน หรือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่เคยปล่อยน้อยลง มาน้อยลงตอนหลัง ตอนฝนหยุดตกแล้ว อ้างฝนตกเข้าเขื่อนมากต้องปล่อยมาก เขื่อนทำไว้ระบายน้ำโดยอัตโนมัติ ถ้าน้ำขึ้นมากๆ ไม่ให้ล้นสันเขื่อน มีสปริงเวย์ให้น้ำระบายออกสันเขื่อนอยู่แล้ว ไม่ต้องกลัวเขื่อนรับน้ำไม่ได้ คนไม่รู้กลัวเขื่อนแตก แต่ไม่มีเขื่อนที่ไหนในโลกแตกเพราะน้ำท่วมเลย ไม่มี สร้างมาแข็งแรงมาก เขื่อนใหญ่ๆ ไม่มีแตกเพราะน้ำล้นเขื่อน มีแต่เขื่อนเล็กๆ ทำด้วยดินอัด หินอัดน้ำล้น แต่เขื่อนภูมิพลคอนกรีตไม่มีทาง มีความปลอดภัยสูง สุดท้าย สรุปว่า "ปัญหาน้ำท่วมประเทศไทยครั้งนี้ ไม่ได้อยู่ที่ภัยธรรมชาติ แต่ภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดคือ นักการเมือง เป็นบาปจริงๆ นะคนไทย ชาติก่อนอาจจะทำบาปไว้" 

ใครเป็นผู้ออกคำสั่งนี้ ถ้ามีถือว่าเป็นคำสั่ง อำมหิต อัปยศ สัญญาณอันตรายสูงสุดทางการเมือง ต่อฝ่ายประชาธิปไตย การน้ำเป็นการเมือง เคราะห์ของประชาชน  ใช้น้ำเป็นอาวุธสร้างอุปสรรคในการบริหารงานและล้มรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมาจากประชาชน