+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประชาชนชุมนุมในวันจัดการประชุมอาเซียน

ปัญหาประชาชนชุมนุมทางการเมือง    รัฐบาลจัดการประชุมประเทศกลุ่มอาเซียน ในวันที่  23–25 ตุลาคม 2552 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้กฎหมายการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  เพื่อห้ามมิให้จัดารชุมนุมของประชาชนทางการเมืองประท้วงรัฐบาลเกิน 5 คน ในการประชุมอาเซียนในประเทศไทย

ประกาศห้ามประชาชนชุมนุมทางการเมืองในวันประชุมอาเชี่ยน รัฐบาลตั้งรับพร้อมรุกโต้ตอบในทางการเมืองในการยับยั้ง สกัดกั้นทางยุทธศาสตร์ในการรวมพลังของมวลชนและประชาชน เป็นยุทธวิธีรุกในทางการเมือง โดยบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมาย โดยทางฝ่ายทหารและตำรวจเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อใช้กำลังกับมวลชนและประชาชนเสื้อแดง  แตกต่างจากในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก่อนหน้ารัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชรวะ ที่กลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองรวมพลังชุมนุมทางการเมืองขับไล่รัฐบาล ซึ่งฝ่ายทหารใส่เกียร์ว่างวางเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล ไม่วางเฉยได้อย่างไรปรากฏมีบุคคลนอกเครื่องแบบร่วอยู่หลายร้อยคน ไม่ทราบรับคำสั่งใครมาในการชุมุนุมประท้วงของกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองในการต่อต้านขับไล่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชน แกนนำมวลชนและประชาชน ควรประเมินเหตุการณ์ สถานการณ์ และ รูปการณ์ อย่างรอบด้าน ในการใช้ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีไร้ความรุนแรงในการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนประท้วงรัฐบาล อย่าหลงเข้าสู่จังหวะแห่งการปราบปรามของรัฐบาล