+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ระวังมือที่สาม ก่อสถานการณ์การเมืองใส่ร้ายประชาชน


ประชาชนชุมนุมทางการเมืองต้านรัฐประหาร มวลชนและประชาชนประชาธิปไตย ชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 19 กันยายน 2552 แสดงพลานุภาพต้านรัฐประหาร ครบรอบ 19 กันยายน 2549.รัฐประหารโดยกองทัพล้มล้างรัฐบาลพรรคไทยรักไทย มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 23ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่มีผลงานอยู่ในใจของประชาชนส่วนใจทั้งประเทศ

ก่อสถานการณ์การเมืองใส่ร้ายประชาชน การชุมนุมทางการเมืองต้านรัฐประหารของมวลชนและประชาชนประชาธิปไตย โดยสันติวิธีไร้ความรุนแรงในวันครบรอบรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 นั้น มีการปล่อยข่าวลวงก่อความสับสนวุ่นวายมวลชนจะเผาทำลายสถานที่ราชการจงระวังมือที่สามก่อสถานการณ์รุนแรงทางการเมือง ใส่ร้ายและสลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน

แกนนำมวลชน จงถนอมมวลมหาชนชนอยู่ในที่ตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสถานการณ์รุนแรงทางการเมืองล้อมปราบประชาชน