+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

ชุมนุมทางการเมืองของประชาชนประเทศไทย


ในการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของประชาชน ในสถานการณ์ทางการเมืองขณะนั้นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศบังคับใช้กฎหมายบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ห้ามมิให้ประชาชนชุมนุมเรียกร้องการเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย

รัฐบาลยกเลิกกฏหมายห้ามมิให้ประชาชนชุมนุมทางการเมือง  เหตุที่ยกเลิกเพราะยังมีกฎหมายที่มีการบังคับใช้มีผลเช่นเดียวกัน ที่สามารถบังคับใช้แทนกฎหมายดังกล่าวได้ แต่มีบทยกเว้นคือ ไม่ห้ามการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนในประเทศไทย เกิน5คน ซึ่งมีบทบัญญัติอื่นๆ มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับ กฎหมายบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถ ปิดสื่อ และกวาดล้างจับกุมฝ่ายตรงข้ามได้ คือ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

การศึกษากฏหมายห้ามมิให้ประชาชนชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง กฏหมายมีหลายฉบับ บังคับใช้จากเบาไปหาหนัก จนหนักที่สุด ประชาชนควรศึกษาใัมีความรู้เข้าใจในกฏหมาย ว่า อะไรทำได้  อะรทำไม่ได้ มีโทษทางกฏหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น