+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

ความรู้ประชาธิปไตย พลานุภาพของประชาชน


ประชาชนมีความรู้เป็นพลานุภาพในการเรียกร้องประชาธิปไตย ที่มีรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 8-13 เมษา 52 สามารถรวมพลังแสดงพลานุภาพหลายแสนคน เพื่อประกาศ เจตนารมย์ประชาธิปไตย นับแต่การปิดล้อมการประชุมอาเซียนซัมมิต จนต้องยกเลิกการประชุมในระดับนานาชาติ 

รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินห้ามมิให้ประชาชนชุมนุมทางการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถสั่งใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธสงครามปราบปรามประชาชน ตลอดจนแกนนำมวลชนเสื้อแดงประกาศยุติการชุมนุมในวันที่ 13 เมษา 52 เมษาทมิฬ ดูเหมือนว่า ประชาชนประสบความพ่ายแพ้ในการต่อสู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

พลานุภาพคือเจตนารมย์ประชาธิปไตย  แม้จะถูกรัฐบาลใช้อาวุธปฏิบัติรุนแรงสลายการชุมนุมของประชาชน แต่กลับเป็นชัยชนะทางการเมืองของประชาชน ใน 2 ประการกล่าวคือ

1.ประชาชนรวมพลังแสดงพลานุภาพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน ในการเข้าร่วมประชุมอาเซียนซัมมิต เห็นว่า ประชาชนปฏิเสธอำนาจของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เข้าสู่อำนาจโดยไม่ชอบธรรม ตามระบอบประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลตัวแทนของระบบอำนาจนิยม อำมาตยาธิปไตย จนประเทศต่างๆ ขอให้รัฐบาลประกาศยกเลิกการประชุมในที่สุด นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ของรัฐบาลอย่างไม่อาจ ปฎิเสธได้แต่อย่างใด

2.แม้ว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์จะประกาศภาวะฉุกเฉินกระทำการปิดล้อมโดย ใช้สื่อทุกประเภทบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร พร้อมใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธสงครามจะปิดล้อมและปราบปราบให้สิ้นซาก ก็ปราบได้เฉพาะแนวป้องกันส่วนหน้า ไม่สามารถปราบปรามกำลังส่วนใหญ่ของประชาชนที่ชุมนุมรอบๆ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากแกนนำมีความถนอมรักในมวลชน ใช้ปัญญาความรู้อย่างเยียบเย็น มีพลานุภาพแห่งความกล้าหาญในการเสียสละตัวเองให้ถูกจับกุมคุมขัง แล้วประกาศยุติการชุมนุม เพื่อรักษากำลังส่วนใหญ่และมิให้สูญเสียชีวิตมวลชน ซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆได้ถูกนำเสนอเผยแพร่ในสื่อต่างประเทศ ก่อให้ภาพลักษณ์ที่เป็นลบแก่รัฐบาล

ประชาชนมีความรู้ในประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณเสรี รู้เข้าใจในสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย มีปรารถนาจะปลดโซ่ตรวนแห่งพันธนาการ และประสงค์การเมืองประชาธิปไตยตามคำนิยามที่เป็นหลักการประชาธิปไตย ตามคำกล่าวของอับราฮัม ลินคอล์น อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในสุนทรพจน์ที่เก็ตตีสเบอร์ก กล่าวไว้ว่า ประชาธิปไตยได้แก่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ซึ่งประชาธิปไตยเป็นพลานุภาพของประชาชน

จัง จ๊าก รุสโซ  นักทฤษฏีการเมือง ชาวฝรั่งเศส เขียนหนังสือสัญญาประชาคม  (Social Contract) เล่มนี้ซึ่งใช้เป็นคู่มือในการปฏิวัติประชาธิปไตย ในประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1789 แปลโดย จินดา จินตนเสรี กล่าวไว้ว่า 

มนุษย์เกิดมาเสรี ทุกหนทุกแห่งเขาอยู่ในเครื่องพันธนาการ ตราบเท่าที่ราษฏรถูกบังคับให้เชื่อฟัง และก็เชื่อฟังเขาก็ทำดีแล้ว แต่ทว่าเขาจะทำดียิ่งขึ้น ถ้าหากเขาสลัดออกจากบ่าในทันทีที่เขาสามารถทำได้ เมื่อมีใครถือสิทธิเข้าแย่งชิงเสรีภาพจากราษฏร และราษฏรก็ย่อมจะมีสิทธิเช่นกัน ที่จะยื้อแย่งเสรีภาพกลับคืน ราษฏรมีสิทธิจะกู้เสรีภาพของตนคืนได้ แต่ไม่มีใครมีสิทธิจะชิงเอาเสรีภาพไปจากราษฏร


ความรู้ในประชาธิปไตยเป็นพลานุภาพ แม้พ่ายในการต่อสู้เพราะไม่มีกำลังอาวุธและกองทัพแต่กลับเป็นชัยชนะทางการเมืองของประชาชนในทางสากล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น