+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

รัฐบาลใช้วิธีรุนแรงในการเมืองประชาชนในประเทศไทย


รัฐบาลประเทศไทยใช้ความรุนแรงทางการเมืองต่อประชาชน  13 เมษายน 2552 การเมืองทมิฬ เป็นวิกฤตการเมืองประชาธิปไตย รัฐบาลได้ปฏิบัติการรุนแรงกับประชาชนเสื้อแดง ซึ่งเสื้อแดงเป็นสัญญลักษณ์ประชาธิปไตยเป็นพลานุภาพของประชาชนชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนั้น เป็นการต่อสู้ระหว่างชนชั้นและเป็นการต่อสู้ทางความคิดระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มประชาธิปไตย เป็นสงครามเสื้อสี เพื่อชิงอำนาจทางการเมืองในประเทศไทย

การตรวจสอบทางการเมืองของประชาชน จะต้องร่วมมือกันตรวจสอบหาข้อเท็จจริงในปฏิบัติการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลของประเทศไทย อย่าปล่อยให้เลือนหายไปกับกาลเวลา เราจะมาช่วยกันตรวจสอบและอธิบายหาคำตอบว่า อะไรที่ได้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทย 

ประชาชนในประเทศไทยหรือทั่วโลก ควรมีการตรวจสอบปฏิบัติการรุนแรงของรัฐบาลต่อประชาชนที่ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ได้ตามกฏหมายซึ่งจะตั้งคำถามเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1.สาเหตุ ที่รัฐบาลปฏิบัติการใช้ความรุนแรงสืบเนื่องมาจากความไม่ยุติธรรมในการบังคับ ใช้กฎหมาย และการไม่เท่าเทียมกันในทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย จริงหรือไม่ 

2.การประกาศใช้กฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือไม่

3.กองกำลังของรัฐบาลที่ใช้ปราบปรามประชาชนประกอบไปด้วย ทหาร ตำรวจ พลเรือน และกลุ่มคนที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยติดอาวุธ และกลุ่มสื่อคณาธิปไตย มีการสร้างสถานการณ์รุนแรง เพื่อปราบปรามประชาชนจริงหรือไม่

4.การดำเนินการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเริ่มกระทำการจากเบาไปหาหนักตามหลักสากล ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดหรือไม่

5.รัฐบาลมีการปิดกั้นสื่อ เสนอข้อมูลข่าวสารแต่เพียงฝ่ายเดียวให้กับประชาชน เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปราบปราบกลุ่มผู้ชุมนุม หรือไม่ อย่างไร

6.การเสนอข่าวของสื่อหลักต่างๆมีจรรยาบรรณและมีความเป็นกลาง และบิดเบือนข้อมูลข่าวสารก่อนนำเสนอต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร

7.การกระทำการปราบปราบกลุ่มผู้ชุมนุม โดยกองกำลังทหารติดอาวุธสงครามมีการทำร้ายกลุ่มผู้ชุมชนจริงหรือไม่ จนกระทั่งมีคนได้รับบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส และถึงแก่ความตายมีหรือไม่ แล้วนำศพไปไว้ที่ไหน

8.การจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายกับแกนนำมวลชนเสื้อแดงในการชุมนุมรอบๆทำเนียบรัฐบาล นั้น รัฐบาลปฏิบัติอย่างมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และยุติธรรมตามกฎหมาย เช่น เดียวกับการจับกุมดำเนินคดีกับแกนนำมวลชนเสื้อเหลืองในการชุมชนยึดทำเนียบ รัฐบาล และสนามบินสุวรรณภูมิ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ ซึ่งพฤติการณ์ของกลุ่มเสื้อแดงเบากว่ากลุ่มเสื้อเหลืองซึ่งเสื้อเหลืองเป็นสัญญลักษณ์อมาตยาธิปไตย รัฐบาลเลือกปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่

9.การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าว กระทำได้โดย องค์กรของรัฐ องค์กรอิสระ และรัฐสภา หากองค์กรเหล่านี้ ใส่เกียร์ว่าง แล้ว กลุ่มบุคคลที่กระการการดังกล่าวได้มี กลุ่มนิสิตนักศึกษา กลุ่มผู้รักประชาธิปไตย กลุ่มสื่อประชาธิปไตย และกลุ่ม ส.ส. และ ส.ว ฝ่ายประชาธิปไตย และกลุ่มอื่นๆ ตลอดจนสามารถร้องขอต่อองค์ต่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

10.เมื่อพบว่ามีข้อเท็จจริงที่ประจักษ์โดยชัดเจนแล้ว จะมีช่องนำเสนอต่อประชาชนทั่วไปและสื่อในประเทศและสื่อในต่างประเทศได้อย่างไร

การเมืองที่รัฐบาลกระทำรุนแรงต่อประชาชนในประเทศไทย นั้น ประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ขัดกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย