+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ข้อกล่าวหาทางการเมืองต่อแกนนำประชาชน


การกล่าวหาทางการเมืองต่อแกนนำประชาชน รัฐบาลโดย DSI ให้อัยการสั่งฟ้อง แกนนำ นปช.มวลชนและประชาชนประชาธิปไตยและ คุณทักษิณ ชินวัตร ในคดีการเมืองมีข้อกล่าวหา ก่อการร้าย ตามคาดหมาย ในวันที่ 11 สิงหาคม 53 อัยการได้สั่งฟ้องแกนนำ 19 คน ที่ถูกคุมขัง และเลื่อนการพิจารณาว่า จะสั่งฟ้องแกนนำอีก 6 คนหรือไม่ ในการนำประชาชนชุมนุมประท้วงทางการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตย

ประเด็นข้อกล่าวหาทางการเมืองของรัฐบาล โดยรัฐบาลไทยได้กล่าวหาแกนนำมวลชนว่า มีส่วนเกี่ยวข้องหรือร่วมกันวางแผนกระทำดังต่อไปนี้ การวางระเบิดกว่า 70 แห่ง ในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ การปฏิบัติการของ “ชายชุดดำ” ในวันที่ 10 เมษายน 53 ส่งผลให้ทหารจำนวนหนึ่งเสียชีวิต การลอบวางเพลิงอาคารราว 30 อาคาร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 53 ข้อกล่าวหาเหล่านี้มีโทษสูงสุดถึงขึ้นประหารชีวิต รัฐบาลไทยเมินเฉยต่อข้อเรียกร้องที่เราขอให้เปิดโอกาสแก่ลูกความของเรา ได้เข้าถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี เพื่อทำการตรวจสอบหลักฐานนั้นด้วยตนเอง ซึ่งสิทธิเหล่านี้ได้ถูกรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศนั้น

ข้อโต้แย้งต่อข้อกล่าวหาผู้ก่อการร้ายของแกนนำประชาชน

เว็บไซต์ โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ระบุว่า มีข้อสังเกตที่เป็นข้อโต้แย้ง 3 ประการคือ ประการแรก เราสงสัยหลักฐานที่รัฐบาลแสดงต่อที่สาธารณะไม่มีหลักฐานใดที่แสดงว่า แกนนำ น.ป.ช.เกี่ี่่ยวข้องกับการกระทำการก่อการร้ายประการที่สอง น่าสังเกตช่วงเวลาของการเกิดเหตุร้าย เหตุการณ์การลอบวางระเบิดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ ณ ธนาคารกรุงเทพสี่สาขาเมื่อคืนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 53 จนถึงทุกวันนี้ คดียังเป็นปริศนาประการที่สาม คือ การกระทำของรัฐบาลภายหลังจากการสลายการชุมนุมของมวลชนเสื้อแดง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 53 แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลพยายามปกปิดอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงหลายๆอย่าง การนำ “ผู้ก่อการร้าย”ที่แท้จริงขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรม กระทำได้โดยการที่รัฐบาลต้องใส่ใจกับข้อเรียกร้องขององค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลก และเปิดโอกาสให้มีการสอบสวนที่เป็นอิสระและสมบูรณ์ภายใต้กฎหมายระหว่าง ประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ให้อำนาจอย่างล้นเหลือต่อทหารและรัฐบาล และเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ

รัฐบาล กำลังมีปัญหา ที่ปราศจากความชอบธรรมในทางการเมือง อาจเข้าข่ายละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
การดำเนินคดีกับแกนนำมวลชน และประชาชนประชาธิปไตยเป็นคดีการเมือง จะต้องปฏิบัติ ตามหลักนิติธรรม ตามหลักกฎหมาย

การกล่าวหาทางการเมืองต่อแกนนำประชาชนที่เป็นปฏิปักษืทางการเมืองของรัฐบาลจากข้อเท็จจริงเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการสหประชาชาติ