+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แปรคับแค้นใจเป็นพลานุภาพประชาชน


พลานุภาพความรู้ประชาชนประชาธิปไตย ท่ามกลางความคับแค้นใจทางการเมือง ในสถานการณ์ขณะนี้ที่รัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์นิยมของนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรียังคงไว้ซึ่งกฎหมายบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างร้ายแรงหลังจากปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนที่มีความเห็นต่างในทางการเมือง

การลดทอนพลานุภาพของประชาชน การสร้างสถานการณ์รุนแรงทางการเมืองกล่าวหาว่า เป็นการกระทำของมวลชนเสื้อแดง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองต่อฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาล การจับกุมและไล่ล่าแกนนำ กล่าวหาใส่ร้าย และดำเนินคดีโดยการเลือกปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันตามหลักการทางกฎหมาย การปิดกั้นเครือข่ายการสื่อสารต่างๆมวลชนเสื้อแดงในทุกประเภท เป็นการพยายามทำลายโครงสร้างทางการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตย เพื่อไม่ให้สามารถกลับมารวมพลังอย่างมีพลานุภาพในทางการเมือง

เสริมสร้างความรู้เป็นพลานุภาพ คำถามว่าท่ามกลางความคับแค้นใจทางการเมืองประชาชนจะอยู่อย่างไร
1.ไม่กระทำการชุมนุมทางการเมืองใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเสมือนเอาไข่ไปกระแทกภูผาหินแปรเปลี่ยนความคับแค้นใจให้เป็นความรู้และเปิดเผยความจริงแก่ประชาชน 

2.กิจกรรมที่จะกระทำได้ต้องไม่ใช่การรวมตัวกันเพื่อชุมนุมทางการเมืองได้แก่ การจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ กิจกรรมกีฬา และสันทนาการกิจกรรมคาราวานขายสินค้าราคาถูก และกิจกรรมอื่นๆ

ในสถานการณ์ไม่ปกติทางการเมือง ไม่สามารถชุมนุมทางการเมือง เพื่อดำรงไว้ซึ่งพลานุภาพของฝ่ายประชาธิปไตย ควรให้ความรู้ประชาธิปไตยพลานุภาพประชาชน

ท่ามกลางความคับแค้นใจแปรเปลี่ยนให้เป็นความรู้สร้างพลานุภาพให้กับประชาชน