+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

การปะทะของอำนาจการเมือง ในประเทศไทย


การปะทะของอำนาจการเมืองในประเทศไทย กรณีรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองท่านหนึ่งของรัฐบาลประเทศไทย กล่าวสนับสนุนการรัฐประหาร  พรรคการเมืองของท่านได้เป็นรัฐบาล ไม่เป็นมงคลต่อประเทศไทย เพราะการรัฐประหารของคณะทหารโค่นล่มรัฐบาลตามวิถีการเมืองประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน เป็นการสะดุดหยุดลงการพัฒนาของประเทศเกิดวิกฤตแห่งอำนาจ.ในทางการเมือง จริยธรรม เศรษฐกิจและศรัทธาของประชาชน พลังอำนาจของชาติเสื่อมทรุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์

การต่อสู้ชิงพื้นที่อำนาจทางการเมืองระหว่างการเมือง 2 ขั้ว คือฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยม ฝ่ายเผด็จการกุมอำนาจทุกอย่างเหนือฝ่ายประชาธิปไตยชัยชนะจะได้มาด้วยการต่อสู้ ไม่ได้มาด้วยการร้องขอ หรือผู้ใดหยิบยื่นให้แต่ประการใด มีผู้เสนอว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะเอาชนะได้ ต้องใช้ อำนาจ VS อำนาจในทางการเมือง

รัฐบาลร่างทรงเผด็จการการเมือง พยายามที่จะโค่นทำลายฝ่ายประชาธิปไตยให้สิ้นซาก เพื่อไม่ให้เป็นคู่แข่งในพื้นที่อำนาจทางการเมือง ยากที่จะบรรลุเป้าหมาย เพราะประชาธิปไตยเป็นโลกาภิวัตร เสมือนหนึ่งข่มขืนเขาโคให้กินหญ้าแสดงให้เห็นว่าประเทศนี้ไม่มีเสรีภาพ เสมอภาค  ภราดรภาพ เปรียบน้ำกับน้ำมัน ไม่อาจเข้ากันได้ ไร้ซึ่งความสมานฉันท์ในประเทศ

จินดา จินตนเสรี กล่าวไว้ว่า รัฐประหารเป็นวิธีการใช้กำลัง ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงไม่สมควรจะให้มีขึ้น ในเมื่อการปกครองเป็นประชาธิปไตย หรือกำลังวิวัฒน์ไปสูประชาธิปไตย การกระทำรัฐประหารไม่น่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้ โอกาสเปลี่ยนแปลงรัฐบาลยังมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ ตราบนั้นรัฐประหารก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเพราะรัฐประหารเป็นแบบแผนที่เลว ขัดต่อกฎหมายไม่เพียงแต่เป็นปฏิปักษ์ต่อหลักประชาธิปไตยเท่านั้นยังเป็นแบบอย่างจูงใจให้คนทะเยอทะยานคิดรัฐประหาร กันไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ก็จะไม่มี ยากที่จะวิวัฒน์ไปสู่ความมีเสถียรภาพและความสมบูรณ์ของระบอบประชาธิปไตย

รัฐประหารเป็นสิ่งที่ให้อภัยกันได้ ก็ต่อเมื่อกระทำขึ้นในระบอบการปกครองซึ่งต่างเป็นระบอบที่ไม่เปิดช่องให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลได้โดยวิถีทางกฎหมายตามความต้องการของประชาชน ตามแบบการเมืองระบอบประชาธิปไตย

ใครจะเป็นผู้เอากระดิ่งไปผูกคอเสือดุร้าย เรามั่นใจได้อย่างไรว่าเสือมันจะไม่จับคนที่เอากระดิ่งไปผูกคอมัน กินเป็นอาหารในที่สุด การเมืองอำนาจเผด็จการ VS อำนาจประชาธิปไตย สงครามชิงประเทศไทย