+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ความรู้เกี่ยวกับ ยุทธวิธีรับทางการเมือง


ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยบทที่ 11.2 ความรู้ยุทธวิธีรับทางการเมือง พิชัยสงคราม กล่าวว่ายุทธวิธีรับทางการเมือง การดำเนินยุทธวิธีรับหรือป้องกันทางการเมือง ในสภาวะเสียเปรียบ การสร้างพลานุภาพให้ตนเองไม่ให้ข้าศึกเอาชนะได้ ตั้งรับต้องยืดเยื้อ รอโอกาส รุกโต้ตอบ โอกาสแห่งชัยชนะ

ความรู้ยุทธวิธีรับทางการเมือง  การปฏิตามยุทธวิธีรับได้แก่ การเสริมสร้างภาพพจน์ การส่งสัญญาณให้เห็นภัย การสร้างสิ่งกีดขวางทางใจ การตอบโต้ใช้ข้อมูลข่าวสาร การเสริมจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็ง การปล่อยให้ตายใจกระทำผิด การเสริมสร้างพันธมิตร การตีโอบด้านข้าง การถนอมกำลังมวลชน การตั้งมั่นอยู่ในที่มั่น การเดินทัพทางไกล และการถอยคือยอดกลยุทธ์

บูรณาการความรู้ยุทธรุกและยุทธวิธีรับ  หวงสือกง กล่าวไว้ว่า การที่กองทัพจะสามารถสู้รบได้ชัยชนะอย่างงดงาม เป็นเพราะมียุทธศาสตร์ และยุทธวิธีที่ดี ทั้งประสานได้เหมาะสมตามสถานการณ์ในสงคราม

การประยุกต์ใช้ความรู้ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย พิชัยสงคราม ยุทธวิธีรับหรือป้องกันโดยการตั้งมั่น หรือตั้งรับให้มั่น รอรับแปรกลับเป็นโอกาสรุก จะประสบโอกาสแห่งชัยชนะในทางการเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น