+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ความรู้เกี่ยวกับ ยุทธวิธีรุกทางการเมืองยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยบทที่ 11.1 ความรู้ยุทธวิธีรุกทางการเมือง    พิชัยสงคราม กล่าวว่ายุทธวิธีรุกทางการเมือง การดำเนินยุทธวิธีรุกทางการเมืองในสภาวะได้เปรียบ มุ่งเน้นรุกอย่างเป็นฝ่ายกระทำทางการเมือง อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามอยู่ที่เงื่อนไขของศัตรู

ความรู้ยุทธวิธีรุกทางการเมือง การปฏิบัติตามยุทธวิธีรุก ได้แก่การโจมตีภาพพจน์ การโจมตีทางใจ การใช้ข้อมูลข่าวสารในเชิงรุก การจับโจรให้จับหัวหน้า การโจมตีจุดเดียวเสียสมดุล การตีจุดอ่อนเลี่ยงจุดแข็ง การตรึงไว้ไม่ให้เคลื่อน การไล่เสือไปกินหมาป่า การแสดงพลานุภาพ การยืมสถานการณ์สร้างอานุภาพการสร้างความแตกต่าง และการสลายพันธมิตร

ตัวอย่าง การก้าวล้ำพรมแดนปทัสถานประชาธิปไตยของสังคมโลก กรณีสงครามกลางเมืองระหว่างชนเผ่าคือเผ่าฮูตุกับทุตซี่ในประเทศราวันดาในปี คศ.1994 เป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ็ ซึ่งก่อเหตุโดยเผ่าฮูตูกระทำต่อเผ่าทุตซี่ซึ่งประชาชนชนเผ่าทุตซี่ถูกสังหารกว่าล้านศพในครั้งนั้น ภายใต้การนำของกลุ่มทหารหัวรุนแรงและกลุ่นคนหัวรุนแรงเผ่าฮูตูในประเทศ โดยการนำของพ้นเอกซีออนเนสต์ บาโกโซร่า เป็นผู้บงการร่วมมือโดยผู้บริหารสื่อหนังสือพิมพ์แคนกูร่าและสื่อวิทยุRTML มีสาเหตุจากปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม การรักษาผลประโยชน์ทรัพยากรและงบประมาณ การควบคุมอำนาจการปกครอง การกลัวสูญเสียอำนาจรัฐของผู้เนำเผ่าฮูตู และการไม่ยอมอ่อนข้อปรองดองทางการเมืองในครั้งนี้การปฺฏิบัติการของผู้นำหัวรุนแรง เป็นการทำสงครามข้อมูลข่าวสารในเชิงรุกชี้นำกลุ่มชนเผ่าฮูตูให้ก่อเหตุรุนแรงร้ายแรงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทุตซี่ ด้วยหารวางแผนอันแยบยล กำหนดเป้าหมาย สร้างเรื่อง กล่าวหาใส่ร้าย ใช้คำพูดแห่งความเกลียดชังโจมตี ข่มขู่และตอกย้ำ ล้างสมองเปลี่ยนความคิดเป็นสัญชาตญาณเถื่อน ให้กลุ่มหัวรุนรงเผ่าฮูตู กระทำการร้ายแรงสังหารอย่างโหดเหี้ยมฆ่าาล้างเผ่าะันธ์ชนเผ่าทุตซี่ โดยใช้สื่อหนังสื่อพิมพ์และสื่อวิทยุ ในการส่งผ่านข้่อมูลข้อมูลข่าวสารชี้นำตอกย้ำชี้เปาหมายให้ทำการสังหารเผ่าทุตซี่นับล้านคน  ในที่สุดกองทัพของเผ่าฮูตูก็พ่ายแพ้พต่อกองทัพของเผ่าทุตซี่ RPF โดยการนำของพอล คากาเม  เป็นประธานาธิบดีของประเทศราวันดาถึงปัจจุบันนี้  การกระทำของกลุ่มผู้นำหัวรุนแรงเผ่าฮูตู เป็นกระทำที่เป็นภัยร้ายแรงอาชากรรมต่อมนุษยชาติ  เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการประชาธิิปไตยในปฏิญญาสากลได้ถูกจับกุมตัวและถูกลงโทษโดยICTR ซึ่งเป็นศาลของสหประชาชาติ

บูรณาการความรู้ยุทธรุกและยุทธวิธีรับ  เป็นการปฏิบัคิในการประสานยุทธวิธีรับและรุกในการดำเนินสงคราม หวงสือกง กล่าวว่า การที่กองทัพจะสามารถสู้รบได้ชัยชนะอย่างงดงาม เป็นเพราะมียุทธศาสตร์ และยุทธวิธีที่ดี ทั้งประสานได้เหมาะสมตามสถานการณ์

การใช้พิชัยสงคราม ประยุกต์ใช้ความรู้ยุทธฌศาสตร์ประชาธิปไตยนั้น การรุกทางการเมืองปฏิบัติการ ดุจสายน้ำไหลไม่ขาดสาย