+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

อำนาจนิยมยากทำลายการเมืองของประชาชนในประเทศไทย


นักการเมืองของประชาชน  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 23 ของประเทศไทย เป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ เป็นมหาเศรษฐี หัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากจากประชาชนเป็นผู้นำประชาธิปไตย เป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาน ของประเทศไทย

การทำการเมืองเพื่อประชาชน รัฐบาลพรรคไทยรักไทยบริหารประเทศ สามารถใช้หนี้ IMF ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชน นโยบาย โอท็อป หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 30บาทรักษาทุกโรค ธุรกิจ SME กองทุนหมู่บ้าน ทุนการศึกษา หนึ่งตำบลหนึ่งทุน เป็นการ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ลูกหลานผู้ยากไร้ เปิดโลกข้อมูลข่าวสารให้แก่ชุมชน อินเตอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน ข้าวและยางพาราได้ราคาดี และอื่นๆ การนำธุรกรรมในที่มืดขึ้นสู่ที่ แจ้ง นำเงินเข้าสู่ประเทศ หวยบนดิน ปราบยาเสพติด ปราบอิทธิพลเถื่อนต่างๆ ของคนมีสีและไม่มีสี สินค้าเถื่อน และอื่นๆสามารถนำรายได้จากเงินส่วนนี้ที่สูญเสียไปกลับคืนมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน

การเเมืองที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์  การบริหารประเทศของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีใขณะนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้รับผลประโยชน์ แต่ พรรคการเมืองเก่าอนุรักษ์นิยม อภิชน นักธุรกิจ นักการธนาคาร ทุน แพทย์ นักวิชาการ ทุนสื่อและทุนมาเฟียอื่นๆ เสียประโยชน์ และบุคคลเหล่านี้มีความหวั่นเกรงต่อ โลกาภิวัตน์ เกรงว่า ทักษิณและพรรคไทยรักจะมีอำนาจมากเกินไป เพราะสามารถครองใจประชาชน จะไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น ทักษิณ จึงถูกเกลียดชังจากบุคคลเหล่านี้ ถูกใส่ร้ายป้ายสีและทำลายทั้งครอบครัวและพรรคไทยรักไทย ขับไล่ และไล่ร้ายจนสุดขอบฟ้า แม้กลุ่มอำนาจนิยมสามารถทำลาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและพรรคไทยรักไทยในทางการเมือง และเผด็จอำนาจได้ มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราว แต่ไม่สามารถทำลาย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 23ของประเทศไทยไปจากหัวใจของประชาชนในประเทศไทย