+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2552

การทำการเมืองของประชาชน


ประเด็นการเมืองของประชาชน การเสนอประเด็น โนโวต ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส จังหวัดสกลนคร เป็นการไม่ลึกซึ้งในสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ทำให้เกิดความสับสนในประชาชน ความคิดเยี่ยงนี้อันตราย อาจทำให้กลับตัวไม่ทันแสดงให้ศัตรูเห็นว่า หวั่นไหว แกนนำไม่เป็นเอกภาพ ถูกเจาะทะลวง พ่ายแพ้ในที่สุด

การเมืองเป็นสงครามประชาชน การเลือกตั้งไม่มีเสมอมีแต่ชนะกับแพ้ ผู้เสนอประเด็นนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อนจะต้องถูกนำไปตัดหัวอย่างเดียวเท่านั้น เพราะอาจถูกเข้าใจว่าเป็นไส้ศึกดังเช่นวัสสการพราหมณ์ ยุแยกแตกสามัคคีอ ในหนังสือสามัคีเภทคำฉันท์ เพราะไม่เข้าใจในยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน

การทำการเมืองของประชาชน  ในขณะนี้มวลชนประชาธิปไตย มีขวัญกำลังใจดีขึ้นเรื่อยๆได้รับความสนับสนุนในทางสากลเป็นอย่างยิ่งจะต้องต่อสู้อย่างเป็นฝายกระทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้น เพราะในเชิงลึกแล้วในตอนนี้รัฐบาลมีความหวั่นเกรงในพลังประชาชน จงอย่าทำลายขวัญกำลังใจของประชาชน

แกนนำมวลชนและพรรคเพื่อไทย จะต้องจัดทัพใหญ่ เตรียมการเลือกตั้งให้พร้อมกำลังเป็นฝ่ายรุกทางการเมืองในพื้นที่มวลชน รณรงค์เลือกตั้ง เป้าหมาย 20 ล้านเสียงความไหวหวั่น ความหวาดกลัว เป็นที่มาของความเสื่อมทั้งปวงของพลังประชาชน