+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

รัฐประหาร 2557กับการเมืองประเทศไทย
รัฐประหาร2557กับการเมืองประเทศไทย อนุสนธิจากการ ที่มีผู้ตั้งคำถามว่า "ทหารไทย จะมาเป็น ผู้บริหารประเทศไทย ได้หรือไม่?"

ดร.ธีรบูรณ์ จีรานุวัตน์ นักวิชาการด้านกฏหมายระหว่างประเทศ ได้อธิบายในเฟสบุ๊คส่วนตัวเมื่อ พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาว่า ผมขอให้ความเห็นโดยบริสุทธิ์ใจ ต่อทุกๆฝ่าย ดังความต่อไปนี้: 

 "1. ทหาร ถูกข้อจำกัดห้าม ในเรื่อง การบริหารประเทศ มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949
2. นั่นก็คือ The Geneva Conventions, 1949 ผมใช้คำว่า "Conventions" เป็น พหูพจน์ ในที่นี้ มีความหมาย ถึง The Geneva Convention , 1949 ทั้ง 4 ฉบับ
3. ขอให้คนไทย ผู้ใฝ่รู้ ไปดาวน์โหลดมาดูได้ ทั้ง 4 ฉบับ
4. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Fourth Geneva Convention, 1949 ได้บัญญัติ ห้ามไว้ โดยแน่ชัด โดยบัญญัติวลีที่ว่า ["Military Necessity"] ลงไป ในสนธิสัญญา
5. ซึ่งแปลว่า "ความจำเป็น ในทางการทหาร" ไม่ใช่ว่า "เป็นทหาร" แล้วจะทำอะไร? ได้ตามใจชอบ"

การกล่าวอ้างว่า ข้อตกลงในระหว่างประเทศ ใช้บังคับ กับ ประเทศไทยของ เราไม่ได้ จึงเกิด การรัฐประหาร เป็นจำนวนเกินกว่าสิบครั้งขึ้นไป ต้องทำฉันใด?
นี่คือ คำตอบของ ผมเท่าที่ สามารถ ควักเอา ออกจาก มันสมองของ ผมมาตอบท่าน แบบสดๆ ได้ ดังมีความดังนี้:
"1. ที่เขา อ้างกันว่า "การรัฐประหาร ยึดอำนาจ กับ ปฏิวัติ ยึดอำนาจ" เป็นคนละ เรื่องกัน อย่าใช้ถ้อยคำ นี้ปนกัน หรือ สลับกัน ไปมา เดี๋ยวจะเกิด การสับสน ในการใช้ภาษา
2. "ปฏิวัติ หมายถึง การพลิกระบบ หรือ ระบอบในการปกครอง" แต่ "การรัฐประหาร ยึดอำนาจ หมายถึง การไป ยื้อยุด เอา อำนาจมาจาก รัฐบาล ที่ชอบด้วยกฎหมาย
3. รัฐบาลที่ว่า จะมาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชน หรือ ที่มิใช่มา โดยการเลือกของ ประชาชน ก็ตาม "
4. ซึ่งถ้อยคำ ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ ปน ฝรั่งเศส ก็ คือ คำว่า "Coup d' Etat" อ่านว่า "คูเดย์ต้าร์"
5. คำๆนี้ หากจะค้นคว้า แบบถอยหลัง ไปราวๆ สัก "ร้อยกว่าปีที่แล้ว" นิยมใช้กันในกลุ่มประเทศ อเมริกากลาง และ อเมริกาใต้" ภายหลังจากการปลดปล่อยของ เสปญ และ/หรือ โปรตุเกส เจ้าอาณานิคม"
6. คนในอเมริกากลาง และ คนในอเมริกาใต้ ในวันนั้น ก็มีฐานะ ความเป็นอยู่ และ การอบรมบ่ม นิสสัย ก็คล้าย หรือ เกือบเหมือน คน หรือ ประชาชน ในประเทศไทย ในวันนี้
7. นั่นคือ ตัวตัดสิน ในปัญหาของ การลดความขัดแย้ง ทางความคิด ก็คือ ผู้คน ต้องได้รับการศึกษา เพื่อพัฒนา สมองให้มากๆ
8. ระบบการศึกษา ในกลุ่มประเทศ ในอเมริกากลาง และ กลุ่มประเทศ ในอเมริกาใต้ ในวันนี้ ดีกว่า เมื่อ 50 - 70 ปีที่แล้ว ด้วยอยู่ใกล้กับ สหรัฐอเมริกา ประเทศ ที่เจริญไปด้วย ความรู้ทางประชาธิปไตย
9. คน หรือ ประชาชน ในกลุ่มประเทศ ในอเมริกากลาง และ กลุ่มประเทศ ในอเมริกาใต้ เมื่อไม่ได้รับ การศึกษาที่ดี ในประเทศของ ตนเอง ก็จะ ดั้นด้น ไปศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา จนสำเร็จ
10. คน ที่สำเร็จการศึกษา ในสหรัฐฯราวๆ 50 % - 70 % เดินทางกลับ ไป พัฒนา บ้านเกิดเมืองนอนของ ตนเอง วันนี้ เรา จึงพบเห็น การรัฐประหาร เพื่อยึดอำนาจจาก รัฐบาล ในกลุ่มประเทศ ในอเมริกากลาง และ ในกลุ่มประเทศ ในอเมริกาใต้ มีน้อยมาก หรือเกือบ ไม่มี
11. ในปัจจุบัน และ กลุ่ม ที่ยึดอำนาจ เขา ก็จะเรียกกัน ในภาษากฎหมาย ที่มีรากศัพท์ มาจาก ภาษาเสปญว่า "junta" อ่านว่า "ฮุนต้า" ซึ่ง ก็คือ "กลุ่มคน ที่จับยึดอำนาจรัฐ ไปใช้ โดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย"
12. การที่มีกลุ่มคน กลุ่มหนึ่ง มาทำการรัฐประหาร และ คนส่วนใหญ่ ในประเทศ ไม่หือ ไม่อือ ไม่หมายความว่า "ทุกๆคนรับรอง การยึดอำนาจว่า ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างใด
13. Junta ก็ยังเป็น Junta วันยังค่ำ คืน ยังรุ่ง เปรียบได้กับ การ [งดใช้สิทธิ ในการออกเสียง หรือ Abstention ไม่หมายความว่า ผู้ใช้สิทธิ ในการงดออกเสียง ยินยอมด้วย กับ มติ ในการออกเสียง ในมตินั้นๆ อย่างใด อย่างหนึ่ง]".

ดังนั้น เมื่อเกิดการกล่าวอ้างว่า ข้อตกลงในระหว่างประเทศ ใช้บังคับ กับ ประเทศไทยของ เราไม่ได้ จึงเกิด การรัฐประหาร เป็น จำนวนเกินกว่าสิบครั้งขึ้นไป ต้องทำฉันใด?

"1. สำหรับในคำถามในประเด็นที่สอง ที่ท่าน ถาม ผมมาว่า ในประเทศไทย เมื่อ มีการยึดอำนาจมา หลายๆครั้ง และ ก็มี กฎข้อห้าม บัญญัติไว้ เป็น ข้อตกลง ในระหว่างประเทศ เมื่อทำอะไรๆ กับ กลุ่ม ที่ยึดอำนาจไม่ได้ จึงใช้กับ ประเทศเรา ไม่ได้ นั้น หรือ ใช้ กับ ประเทศไทย ไม่ได้
2. ตรงนี้ผม ขอเห็นต่างน่ะ ครับ คุณ ต้องหันไปดูรอบๆ ตัว เราเอง คนไทย เป็น คนรัก และ ใฝ่ ในสันติ และ ไม่หือ ไม่อือ เอง
3. ซึ่งการ ที่คนไทย ที่เป็นคนส่วนใหญ่ ในประเทศ อาจใช้ สิทธิ เขาได้ โดยสงบ และ โดยสันติ แต่เขา ก็ไม่ใช้ สิทธินั้นเอง
4. จึงเป็น การเปรียบเทียบ ให้ ท่านทั้งหลาย ได้เห็น ได้เรียนรู้ ด้วยประสบการณ์ของ ตัวท่านผู้อ่านทั้งหลายเอง ว่า
5. [ซึ่งเปรียบเหมือน การใช้สิทธิ งดออกเสียง ในมติใดๆ หรือ Abstention ฉันใด ก็ ฉันนั้น]
6. ก็ไม่หมายความว่า ความผิด ที่่เกิดขึ้นมาแล้ว ในอดีต ไม่เป็นความผิดต่อไป ความผิดนั้น ก็ยังคงเป็น ความผิด ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
7. อยู่ในประเภท ไม่มีอายุความ ที่จะนับ ซึ่งหมายความว่า เรา ซึ่งเป็น คนไทย สามารถ หยิบยก ขึ้นมา ดำเนินคดี ได้เสมอ เมื่อเวลา ที่เหมาะสม มาถึง
8.เมื่อเกิด (สนธิสัญญา) ว่าด้วยการขจัด หรือ ปราบปราม การคอร์รัปชั่น ในปี ค.ศ.2003หรือ Convention against Corruption, 2003 การจับ ยึดเอา อำนาจรัฐ ไปใช้ โดยมิชอบ เป็น การคอร์รัปชั่น อย่างหนึ่ง หรือ เป็น การอันไม่ชอบ ด้วย กฎหมายระหว่างประเทศ อย่างหนึ่ง
9. ที่ประเทศไทย ได้ไปประกาศ ให้สัตยาบัน ต่อ สนธิสัญญาฉบับนี้แล้ว ในวันที่ 1 มีนาคม ปี พ.ศ. 2554 หรือ ปี ค.ศ. 2011
10. วันนี้ เราจึงเห็น และ รับรู้เอาได้ว่า ทั้ง สหรัฐอเมริกา บีบ และ EU บีบ เราอย่างรุนแรง ทางเศรษฐกิจ และ การเงิน การทอง
11. เรา จะถูกบีบ แรงขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เรา จะไปโต้แย้ง เขา ก็ไม่ได้ และ มาตรการ ทางกฎหมาย ที่เป็น มาตรการ ในการบีบ จะรุนแรงขึ้น ไปเรื่อยๆ
12. จนถึงขั้น Embargo (งดเว้น ไม่คบค้า สมาคมด้วย) เลยไปจนถึง มาตรการปิดอ่าว (Quarantine) และ No Fly Zone (ห้ามอากาศยาน บินขึ้น ลง และ ใช้ชนวนอากาศ ที่อยู่เหนือประเทศตนเอง) และ จะเป็นขั้นๆ ใน มาตรการบีบของ ชาติมหาอำนาจ ที่เจริญแล้ว และ องค์การสหประชาชาติ
13. จนกว่า คณะ คสช. จะยอมปล่อย อำนาจ (สิทธิ และ หน้าที่ ในระบอบประชาธิปไตย) คืนให้แก่ ประชาชน คนไทย
14. เราจึงจะกล่าวว่า ข้อตกลง ในระหว่างประเทศ ใช้บังคับ ประเทศไทย ไม่ได้ จึงเป็นเรื่อง ที่ไม่น่า ที่จะถูกต้อง เท่าใดนัก หรือ เราไม่สามารถพูดได้ แบบเต็มปากเต็มคำของ เรา เองนัก ในเรื่องนี้อย่างใด"

ผู้บริหารที่มาจากรัฐประหาร ทั้งหลาย ในประเทศนี้ จงอย่ากระหยิ่ม ยิ้มย่อง ประธานาธิบดีของ สหรัฐอเเมริกา ที่พึ่งได้รับ การเลือกตั้ง จาก มหาชนชาวอเมริกัน มาหยกๆ คือ Mr. Donald Trump หรือ นาย ทรั๊มพ์ คนนี้แหละ ที่จะเดินเข้ามาจัดการเรื่อง ต่างๆ ที่่ได้เกิดขึ้น กับ ประเทศไทย ในอดีต จวบมา จน ถึงเวลา ในปัจจุบัน จากที่ทำผิดๆ เอาไว้ ให้กลายเป็น เรื่องที่ถูกต้อง ในสายตาของ นานาชาติ และ ชาติ ในซีกโลกตะวันตก
.
การเมืองประเทศไทย นับแต่ ปฏิวัติ 2475 มีปัญหาการสืบเนื่องพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยไทยอันเนื่องมาจากแนวคิดระบบอำนาจนิยมอมาตยาธิปไตยของทหารไทย เป็นเหตุให้เกิดรัฐประหารบ่อยครั้งเฉลี่ยทุก 4 ปีโดยคณะทหารยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรัฐประหาร 2557 ส่งผลความน่าเชื่อถือของนานาประเทศต่อไทยเป็นอย่างมาก มีผลกระทบในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  ของประเทศไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น