+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จิตวิญญาณการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนจิตวิญญาณประชาชนทางการเมือง เป็นจิตวิญญาณเสรีจิตวิญญาณประชาธิปไตย มีเป็นจำนวนมากนับหลายล้านคน หลากหลายความคิด อาจทำให้ตกเป็นเป้าถูกทำลาย ก่อนเติบใหญ่เข้มแข็ง เพราะผู้เข้มแข็งอยู่แล้ว จะไม่ยอมให้ใครเก่งกล้าเกินหน้าง่ายๆ หลังจากเหตุการณ์รุนแรง 19 พฤษภาคม 2553 มวลชนถูกข้อกล่าวหาโจมตีว่า ล้มเจ้าและใช้อาวุธ แกนนำ ถูกจับกุมคุมขัง จากนี้จะทำอย่างในอนาคต

การรวมพลังประชาชนทางการเมือง  นปช. เป็นกลุ่มมวลชนประชาธิปไตย กลุ่มใหญ่ที่สุดโดย คุณธิดา ถาวรเศรษฐ์ รักษาการประธาน นปช. ได้ประกาศเข็มมุ่ง 2 ไม่ คือ ไม่ล้มเจ้าและไม่ติดอาวุธ มีแนวคิดเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการแสดงความชัดเจนในแนวทางสันติวิธีไร้ความรุนแรงต่อสังคมโลก เพื่อขจัดภัยคุกคามจากข้อกล่าวหา ล้มเจ้าและใช้อาวุธ เป็นผู้ก่อการร้ายจากฝ่ายตรงข้าม เพื่อกุมความชอบธรรมทางการเมือง จึงได้วางเป้าหมาย และภารกิจของคนเสื้อแดง ดังนี้


เป้าหมาย
1.สำคัญที่สุด สร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่อำนาจเป็นของปวงชนชาวไทย จะกล่าวหาว่าล้มเจ้าไม่ได้
2.การต่อสู้ทางการเมืองโดยสันติวิธี ใช้องค์ความรู้ สติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์การเมืองแบบประชาธิปไตยไม่ใช่การต่อสู้ด้วยอาวุธ จะเอาข้อหาก่อการร้ายมายัดเยียดให้ไม่ได้ 

ภารกิจ
1.การรณรงค์เพื่อให้ปล่อยตัวแกนนำ มวลชนประชาธิปไตย และผู้ถูกจับกุมคุมขังโดยมิชอบให้ได้รับอิสระภาพ การประกันตัวเพื่อดำเนินคดีอย่างมีนิติรัฐนิติธรรม
2.ช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกกระทำและครอบครัวตลอดจนการประกันตัวและต่อสู้คดีตามกฏหมาย 
3.เรียกร้องความยุติธรรมและการใช้กฎหมาย มาตรฐานเดียวกันและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4.ยกระดับการต่อสู้ของประชาชนให้สูงขึ้นด้วยองค์ความรู้ มิให้ลื่นไถลไปทางความคิดสุ่มเสี่ยง หรือความคิดยอมจำนนอย่างไร้หลักการ

ปัจจัยการเคลื่อนไหวมวลชนทางการเมือง ปัญหา ทั้งหมดจึงอยู่ที่ต้องทำอะไร อย่างไร เมื่อถือกำเนิดขึ้นแล้ว จะไม่ถูกทำลาย แต่สามารถพัฒนาเติบใหญ่ และรักษาความเข็มแข็งให้ได้นานที่สุด ไม่เสื่อมโทรมล่มสลาย การดำรงคง อยู่ของหมู่คณะ คือรากฐานสำหรับบรรลุเป้าหมาย พัฒนาเติบใหญ่ขยายตัว ของหมู่คณะเช่นกัน หากการดำรงอยู่ของหมู่คณะสูญสิ้น ก็ไม่มีทุกอย่างเช่นกัน เพราะ ฉะนั้น ในสภาวะที่เป็นรองในพลังทางด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม เป็นยามตกอยู่ในภาวะคับขันอันตราย ความอยู่รอดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด มีแต่อยู่รอดเท่านั้น จึงจะพัฒนาเติบใหญ่ ขยายตัว กระทั่ง เอาชัยชนะในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น