+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เสี้ยมประชาชน แตกทางการเมือง


ในการค่อสู้ทางการเมืองของประชาชน การใช้ยุทธศาสตร์สันติวิธีไร้ความรุนแรงในการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนนั้น มันสำคัญอยู่ที่ประเด็นเป้าหมายในการต่อสู้ และการรวมพลังของประชาชนผนึกแน่นเป็นหนึ่งเดียว มีเอกภาพในการนำมวลชนและประชาชน ซึ่งมีผลกดดันรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ให้ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทวงคืนประชาธิปไตยเป็นพลานุภาพทางการเมืองของประชาชน  แต่ฝ่ายรัฐบาลมีความพยายามใช้กลยุทธ์ยุให้รำตำให้รั่วให้ แตกแยกทางความคิดในมวลชนและประชาชน เป็นเหตุให้ขัดแย้งกันทางความคิดตามมา มีผลทำให้ไร้พลานุภาพต่อสู้ทางการเมืองในการกดดันรัฐบาล

ยุทธการข่าวทางการเมือง ชนะไม่ต้องรบ เป็นกลยุทธ์ที่หน่วยงานรัฐบาลนำมาใช้ คือ การปล่อยข่าว หรือข่าวปล่อย ข่าวลวงว่า พรรคเพื่อไทย ร่วมกับ พรรคประชาธิปัตย์ จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ หรือพรรคเพื่อไทยร่วมกับพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาล ว่าทักษิณ เจรจา กับ สุเทพ และ เนวิน กลุ่มเสื้อแดง แตกแยกกัน เพราะผลประโยชน์ แกนนำ หลอกเอาเงิน ท่านทักษิณ ชินวัตรสามเกลอ เจรจากับทหาร และพรรค ปชป. เพื่อหวังตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี แกนนำ ไม่มีความสามารถยกระดับการต่อสู้ บรรลุเป้าหมาย กลุ่มมวลชน ขาดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการต่อสู้ การเคลื่อนไหวโดยวิธีไร้ความรุนแรง ไร้ทิศทาง ไปไม่ถึงจุดหมาย ในการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชน

ข่าวปล่อย ข่าวลวงไม่ว่ามาจากไหนเป็นการเสี้ยมยุแยกให้เแตกสามัคคีในมวลมหาชน ทำให้ประชาชนไร้พลานุภาพต่อสู้ทางการเมือง