+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กระทู้ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ พลานุภาพ ของประชาชน


กระทู้เป็นความรู้จากความคิดเห็นของบุคคลที่เป็นสมาชิกใน Social Network ที่โพสต์ลงในกระดานสนทนา มี 3 ลักษณะ คือ กระทู้ที่มีเป้าหมาย กระทู้ไร้สาระ และกระทู้ป่วน ในการนำเสนอต่อประชาชนแต่เป็นความรู้ประชาธิปไตยพลานุภาพของประชาชน

กระทู้เป็นความรู้พลานุภาพ  คือกระทู้มีเป้าหมายชัดเจนมีเจตนารมย์ประชาธิปไตย กระทู้ไร้สาระเป็นการสันทนาการคลายเครียด กระทู้ป่วน เป็นฝ่ายตรงข้าม ไม่มีความหมาย ไร้ราคา อย่าใส่ใจ เสียอารมณ์ โดยกระทู้ที่มีพลานุภาพควรมีเป้าหมายมุ่งเน้นใน 4 พื้นที่ เป็นพื้นที่แย่งชิง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลกำลังปิดล้อมมวลชนเสื้อแดง ทางยุทธศาสตร์.ในทางการเมือง โดยสรุป ดังนี้ 
พื้นที่บริหาร กองทัพ ตุลาการ กกต.นักวิชาการชนชั้นำ พื้นที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
พื้นที่สื่อ ไม่เป็นกลาง ปิดกั้นช่องทางการสื่อสาร คือการควบคุมการเมืองของมวลชนเสื้อแดง
พื้นที่มวลชน แย่งชิงมวลชน หน่วยงานภาครัฐ และสายลับและการข่าว
พื้นที่มรณะ ที่สูง อิงสันเขา อย่าข้ามเส้นเขาไป เสี่ยง อันตรายก้าวล้ำพรมแดนกฏหมาย

ช่องทางสื่อสารความรู้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นการสื่อสารช่องทางเดียวของฝ่ายประชาธิปไตย นอกจากจะตรวจสอบรัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาล จะต้องเป็น นักการข่าวในพื้นที่ หาข่าว และนำเสนอ เปิดโปง แก่มวลชน เพื่อหาทางตอบโต้ ยับยั้ง สกัดกั้น มิให้รัฐบาลปิดล้อมมวลชน และประชาชน ทางยุทธศาสตร์

ใครควบคุมข้อมูลข่าวสาร มีอำนาจควบคุมการเมือง ข้อมูลข่าวสาร คือความรู้ประชาธิปไตยพลานุภาพ ของประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น