+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การเมือง ยุแยก แตกสามัคคี ในประเทศไทย


ความขัดแยังทางการเมืองในประเทศไทย  เป็นสงครามข้อมูลข่าวสาร กระทำต่อภาพพจน์ของนักการเมืองและพรรคการเมือง ในการแย่งชิงประชาชน ใครควบคุมข้อมูลข่าวสาร คนนั้นควบคุมอำนาจทางการเมือง การสงครามไม่ว่าจะเป็นทางทหารหรือ ทางการเมือง การกุมข้อมูลข่าวสาร เป็นหัวใจในการสงครามทุกประเภทเป้าหมายคือประชาชนเป็นพลานุภาพในทางการเมือง


การเมืองประเทศไทย ประชาชนมาถึงจุดไม่ปรองดอง แตกแยก ขัดแยังกันรุนแรงทางการเมือง มีคำกล่าวว่า ข้อมูลข่าวสารคืออำนาจ จารชนสองหน้าและกลอุบาย ทรมาณสังขารเพื่อให้ฝ่ายตรงข้าม วางใจและยอมรับคอยเฝ้าดูให้ดี ไม่ใช่มองในแง่ร้าย พวกนี้ชำนาญกลศึก มวลชนเหมือนเด็กไร้เดียงสา ในขณะนี้กำลังทำศึก ระมัดระวังไว้ อย่าได้ชะลาใจ หน้าที่ จารชน คือ แฝงตัวกลมกลืน หาข่าว สร้างข่าวลวง ก่อกวน ยุแยกให้แตกสามมัคคี ทำให้อ่อนกำลังในการต่อสู้ทางการเมือง อย่าคาดหวังจะมีทหารหน่วยไหนมาร่วม เป็นไปไม่ได้ในประเทศไทย

สถานการณ์ทางการเมือง ที่ผ่านมา 13 เมษา ทมิฬ มีข่าวว่าจะมีทหารร่วมด้วย ถูกข่าวลวงทั้งนั้น ที่ผ่านมาและปัจจุบันไม่มีทางเป็นไปได้ ยังดีที่แกนนำ ยอมสละตัวเอง เพื่อรักษาชีวิตมวลชนส่วนใหญ่ อย่าประมาท จะแตกทัพ ล่มสลายไม่บรรลุเป้าหมายการเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย

ก่อน 19 ก.ย. 49. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลงกล ฝ่ายอมาตยาธิปไตย ยุบสภา ทำให้คณะรัฐมนตรีขาดความชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งบริหารประเทศ จึงถูกรัฐประหารตามแผนที่วางไว้โดยกองทัพที่ไม่ยอมรับอำนาจของประชาชน ก่อใหเเกิดปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

แกนนำ ดีแล้ว เหมาะสม อย่าระแวงในบุคคล ที่ผ่านมา แกนนำ มีความรับผิดชอบสูง ถนอมรักในชีวิตมวลชน เสียสละตัวเอง จงรู้ไว้เราสู้อยู่กับผู้ที่ชำนาญกลศึกทั้งนั้น จงสามัคคี ผนึกแน่น อย่าก้าวกระโดด ใช้วิธีไร้ความรุนแรง ใครเสนอให้ใช้วิธีรุนแรง นี่คือสายล่อฟ้าให้ใช้กำลังเข้าล้อมปราบ อย่างรุนแรง ใช้ไม่ได้ในประเทศไทย

มวลชน จงระมัดระวังให้จงหนัก พินิจพิเคราะห์ให้ดี อย่าหลงกล แตกสามัคคึ ธำรงเป้าหมาย ขยายช่องทาง การสื่อข่าวสาร  จงต่อสู้ใช้สันติวิธีไร้รุนแรง ในสงครามการเมืองชิงประเทศไทย