+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ฎีกาการเมืองประชาชน อย่าแบกไว้ให้วางลง


ฎีกาการเมืองของประชาชน เมื่อถวายแล้วอย่าแบกไว้ให้หนัก จงวางลง ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฏหมาย ไม่ต้องสนใจติดตาม ปล่อยตามธรรมชาติเป็นวิถิการเมือง

ภารกิจทางการเมืองของประชาชน  ยังไม่สิ้นสุด อย่างหลง กลขุดบ่อล่อปลา เพื่อให้หลงประเด็นอื่นๆ มุ่งเน้น ตรวจสอบการทำงาน ความล้มเหลว ของรัฐบาลอย่างเข้มข้น ต่อเนื่องต่อไป จงสงบสยบความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามทั้งปวง ความกลัวทำให้เสื่่อม อย่าหวั่นเกรงใด เป็นผลกระทบทางการเมืองต่อพลังประชาชน

ฎีกาประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาการเมือง เมื่อถวายแล้วให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฏหมาย