+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Tuesday, June 15, 2010

ยุคแห่งการเมืองรันทดของประชาชน


ยุคแห่งความรันทดทางการเมืองของประชาชน เริ่มตั้งแต่การรัฐประหาร 19 ก.ย.49 เป็นการล้มล้าง รัฐบาลพรรคไทยรักไทยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่23 เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสียงข้างมากโดยประชาชนตามการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลของประชาชน โดยกองทัพเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง แม้จะสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ แตมีเนื้อหาเป็นระบบอำนาจนิยม แค่ภาพลวงตาของกรอบประชาธิปไตย

การชุมนมต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนโดยสันติวิธีอหิงสาไร้ความรุนแรง การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน รัฐบาลในขณะนั้นใช้กำลังทหารตำรวจพร้อมอาวุธสงครามหลายหมื่นคน ล้อมปราบ สลายการชุมนุมทำให้,มวลชนบาดเจ็บตายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักข่าวไทย และต่างประเทศ

แกนนำมวลชนและประชาชน จำนวนหนึ่งถูกจับกุมคุมขัง และถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย และคิดล้มล้างสถาบันจากรัฐบาล เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงทั้งสิ้น ที่สร้างขึ้นเพื่อหาความชอบธรรม ในการปราบประชาชนโดยใช้วิธีรุนแรง ณ ลานสังหาร ผ่านฟ้าราชดำเนิน และเอราวัณ ราชประสงค์ในวันที่ 10 เมษายน และ 19 พฤษภาคม 53 ทำให้มีคนเสียชีวิตกว่า 100 คน และบาดเจ็บกว่า 2,000 คน คนสั่งการยังไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ยุคแห่งความรันทดของชนเผ่านาวีในภาพยนต์เรื่องอวตารเริ่มโดยมนุษย์จากโลก นายทุนและทหารรับจ้างพร้อมอาวุธสงครามที่ทันสมัยทำสงครามเข่นฆ่าขับไล่ชาวนาวีให้ออกจากแผ่นดิน ที่อาศัยมาตั้งแต่บรรพชนเพื่่อต้องการทรัพยากรแร่ธาตุ ที่มีมูลค่ามหาศาลที่อยู่ใต้ผืนแผ่นดินของชาวนาวีเป็นเหตุให้ชาวนาวีบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ชาวนาวีไม่ยอมสยบอย่างใดซึ่งชาวนาวี รวมใจ รวมพลังของชนทุกเผ่าและมนุษยโลกบางคนที่รักความเป็นธรรม ร่วมต่อสู้ขับไล่ผู้รุกรานจนชาวนาวีได้ชัยชนะเป็นอันสิ้นสุดยุคแห่งความรันทดของชาวเผ่านาวี

แต่ยุคแห่งความรันทดทางการเมืองของประชาชนนยังไม่สิ้นสุด เพราะยังมีมวลชนถูกจองจำ จำกัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองโดยไม่เป็นธรรมและชัยชนะยังมิได้ซึ่งการเมือง ประชาธิปไตย มวลชนและประชาชนประชาธิปไตยจะต้องตั้งคำถาม และหาคำตอบให้ได้ว่า เมื่อไรยุคแห่งความรันทดของประชาชนจะสิ้นสุดเช่นชาวเผ่านาวี การสิ้นสุดแห่งความรันทดไม่มีใครหยิบยื่นให้โดยไม่ต่อสู้ มวลชนจะต้องทำอย่างไร ในอนาคต เพราะไม่อาจหาความยุติธรรมตามกฎหมายได้แล้วในประเทศ

ยุคแห่งความรันทดทางการเมืองของประชาชนคงไม่สิ้นไป การทวงถามหาความยุติธรรมต่อสังคมโลกเป็นการอวตารในการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนระบอบประชาธิปไตย