+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Aboutสวัสดีครับ รู้อะไร@iTUKnowledge Blog ความรู้การเมืองในประเทศไทย  นักวิชาการผุ้หนึ่งกล่าวว่าปรากฏการณ์วิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ทำให้สังคมไทยติดกับดักอยู่ 4 ประการคือ สับสน ขัดแย้ง เหลื่อมล้ำ และถดถอย  เราควรแปรวิกฤตให้เป็นโอกาส สร้างสังคมที่ สร้างสรรค์ สมานฉันทท์  เป็นธรรม และมีสามารถ ผู้เขียนเห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญยิ่งของสังคมไทยซึ่งคนไทยควรจะมาช่วยกันร่วมกันคิดร่วมพิจารณาร่วมแสวงหา ทางเลือกทางออกที่ดีจากกับดักทางการเมือง เพื่อให้เกิดมีสันติภาพในสังคม คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และความรุ่งเรืองของประเทศไทย

บล็อกนี้ คือหนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อเรามีบทเริ่มต้นต้องมีบทจบ ผู้เขียนได้เขียนบล็อกนี้มา หลังจากรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เริ่มบทแรกวันที่ 25 กันยายน 2552 ในสภาวการณ์รัฐประหาร และรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ท่ามกลางสถานการณ์รัฐประหาร รวมเวลา กว่า 8 ปี 174 บทความ เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความรู้และการเมืองแก่ประชาชน การรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยความรู้เชิงวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยประกอบกับประสบการณ์ด้านการบริหาร การเมือง และการบังคับใช้กฏหมาย บูรณาการกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสถานการณ์ภายใต้ภาวะรัฐประหารในทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อการควบคุมอำนาจการเมือง และครอบครองทรัพยากรของกลุ่มชนชั้นนำเหนือประชาชน ผู้เขียนพิจารณาเห็นว่าเป็นการยากที่นักวิชาการชนชั้นนำจะบันทึกเหตุการณ์ตามจริงทั้งหมดไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทย การวิเคราะห์จากการสังเกตุการณ์แล้วนำเสนอในเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง คือการเมืองแบบทางสายกลาง เป็นทางออกที่ดีแก่ประเทศไทย เพื่อให้การเมืองในอนาคตของประเทศไทยจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในวงจรอุบาทว์ทางการเมืองที่ไม่สิ้นสุด ที่เป็นเพียงเปลี่ยนแต่ตัวผู้เล่นตามเกมการเมืองของกลุ่มชนชั้นนำอำนาจนิยมเท่านั้น แต่ยังไม่พัฒนาการเมืองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากล ก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสุขสงบสันติของสังคม การมีประสิทธิภาพในการบริหารพัฒนาประเทศไทยรวมทั้งการยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือแก่นานาประเทศในโลก

วิธีใช้บล็อกนี้ การศึกษาเป็นการบูรณาการความรู้เชิงวิชาการกับประสบการณ์เชิงสังกตการณ์ แบ่งหมวดหมู่เป็น 2 กลุ่ม ตามคีย์เวิร์ดหลัก คือ ความรู้ กับ การเมือง และมีคีย์เวิร์ดย่่อยในกลุ่มหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ ความรู้ พลานุภาพ ประชาธิปไตย กับ การเมือง ประชาชน ประเทศไทย  เพื่อนๆสนใจเรื่องใดตลิ๊กดูที่คีย์เวิร์ดหรือป้ายกำกับได้เลยเปรียบเหมือนสารบัญบล็อก เป็นการช่วยในการค้นคว้าเรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้การเมืองในประเทศไทย และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย ท่ี่ได้เรียบเรียงไว้ไปประยุกต์ใช้กับประเทศต่างๆที่กำลังพัฒนาการเมืองไปสู่ประชาธิปไตยในโลก

คำกล่าวไว้ว่า  "คนบางคนสามารถสร้างความแตกต่าง  คนคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลก  ในทุกนาทีที่ผ่านไป มันเป็นโอกาสที่พลิกผัน จงรุกโอกาส พิชิตโอกาส เป็นโอกาสแห่งชัยชนะ และความรู้เป็นพลานุภาพของประชาชน.ทางการเมืองประชาธิปไตยในประเทศไทย"

ขอเชิญเพื่อนๆ เริ่มเข้าชมที่นี่ รู้อะไร@iTUKnowledge Blog มาเป็นพันธมิตร และแลกเปลี่ยนความรู้กันในฐานะฺBlogger(บล็อกเกอร์) ขอบคุณครับ !!!Tula Niraname  Admin.

No comments:

Post a Comment