+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Tuesday, November 20, 2012

เดิมพันอำนาจการเมืองประเทศไทย


การเมืองประเทศไทย กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือ เสธ.อ้าย ประธานองค์การพิทักษ์สยาม (อพส.) ประกาศนัดชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้าย เพื่อขับไล่รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ โดยก่อนหน้านี้ พล.อ.บุญเลิศ ประกาศเสียงดังฟังชัด ณ สนามม้านางเลิ้ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ว่า จะแช่แข็งประเทศไทย 5 ปี

ยุทธศาสตร์การเมือง แช่แข็งประเทศไทย 5 ปี ที่ พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ประกาศไว้นั้น คือ ต้องการให้ประเทศไทยได้หยุดพัก โดยปลอดจากการเลือกตั้ง และปลอดจากนักการเมือง เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี โดยอ้างว่าเพื่อเลือกคนดี และคนเก่ง มาทำงานให้กับบ้านเมืองอย่างแท้จริง และ ทั้งหมดนี้เพื่ออนาคตของลูกหลานไทย และไม่ได้เป็นการทำให้ประเทศชะงักอบ่างใด

การดำเนินการเมือง องค์การพิทักษ์สยามเปิดตัวขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ท้องสนามหลวง โดยมี พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ (เสธ.อ้าย) ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.) เป็นประธาน สมาชิกและแนวร่วมส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลเดิมที่เคยเข้าร่วมการชุมนุมขับไล่พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2549 และการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พ.ศ. 2551 จากภาคีเครือข่ายเดิมที่เคยเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นนี้มาก่อนแล้ว เช่น พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.), กลุ่มสันติอโศก และเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน (กลุ่มเสื้อหลากสี) กลุ่มทุน นักธุรกิจและอื่นๆ
พลเอก บุญเลิศ ได้กล่าวถึงเป้าหมายขององค์การพิทักษ์สยามว่า ต้องการ "แช่แข็งประเทศเป็นเวลา 5 ปี" หมายถึง การที่จะให้นักการเมืองหรือภาคการเมืองต่าง ๆ หยุดเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี เพื่อที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

ในสภาวะความเหลื่อมล้ำทางสังคม แม้ว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้รับเลือกตั้งเสียงข้างมากจากประชาชน แต่กุลุ่มชนชั้นนำกลับไม่ยอมรับกฏเกณฑ์เสียงข้างมากในการเมืองระบอบประชาธิปไตย