+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Sunday, January 2, 2011

เกมตรวจสอบการเมืองตีแผ่ความจริงต่อประชาชน


เกมการเมืองของประชาชน ในปีใหม่ 2554 นี้ควรเป็นปีแห่งการตรวจสอบรัฐบาลทางการเมือง ตีแผ่ความจริงต่อประชาชน หลังจากเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงโดยรัฐบาลในการสลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ในสถานการณ์ขณะนี้ ก่อนอื่น มวลชน ต้องช่วยกันรวบรวมบุคลากทางการเมือง สานต่อภารกิจประชาธิปไตย และขั้นต่อไปทำการเมืองโดยตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลแล้วนำมาตีแผ่ความจริงต่อประชาชน

หลักการสันติวิธีทางการเมือง  การเจรจา กดดัน สงบนิ่ง หลีกหลบ เผชิญหน้า ปรองดอง โดยการตรวจสอบ ติดตามค้นหาความจริงเป็นศาสตราวุธที่ไร้ความรุนแรงชนิดหนึ่ง สร้างสภาวะกดดันต่อฝ่ายตรงข้ามในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประเด็นต่อไปนี้ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเป้าหมายหลัก ในการมุ่งเน้นตรวจสอบหาความจริงเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายรัฐบาล มีดังนี้

การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ และปัญหาการคอร์รับชั่น ในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติที่สูงขึ้นของฝ่ายรัฐบาล 
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ล้มเหลว เช่น การกู้ยืมเงินและหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มสูงขี้น ค่าครองชีพสูง ราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆ ข้าวของราคาแพง ค่าตอบแทน เงินเดือนของข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างต่ำไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ และปัญหาอื่นๆ
การก่อปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน
กรณีการใช้ความรุนแรงโดยรัฐบาลในการสังหารประชาชนในเหตุการณ์ 19 พฤษภาคม 2553
การติดตามผลการยื่นคำร้องฟ้องคดีสังหารประชาชนที่กรุงเทพฯ ที่อาจเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ
การใช้สองมาตรฐานในการอำนวยความยุติธรรมในคดีทางการเมืองที่มีปํญหาความยุติธรรมตามกฏหมาย
การปิดกั้นสื่อ เสรีภาพในการแสดงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชน
การเดินเกมสร้างสถานการณ์ต่างๆของรัฐบาล เพื่อกลบสถานการณ์ภายในประเทศ
เรื่องอื่นๆ ปัญหาเหล่านี้มีรากเหง้ามาจากปัญหาการเมืองเป็นความขัดแย้งของประชาชน ระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยม และฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นผู้กุมอำนาจรัฐ ที่ต้องได้รับการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เป็นพลานุภาพในการต่อสู้ทางการเมืองสันติอหิงสาไร้ความรุนแรง

แนวทางการเมืองประชาชน จงอย่าเผลอไปติดกับดักทางประวัติศาสตร์เป็นจิตวิสัย เมื่อครั้งก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ต้องคงอยู่ในภาวะวิสัยในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรม อย่าหลงเดินตามเกมรัฐบาล แต่ต้องเดินล้ำหน้ารัฐบาล ธำรงเป้าหมายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง

มวลประชาชนประชาธิปไตยต้องตรวจสอบตีแผ่การทำงานทางการเมืองของรัฐบาล ทั้งนอกสภาและในสภาผู้แทนราษฏร และตีแผ่ความจริงต่อสังคมโลก เพื่อสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจะบังเกิดพลานุภาพในทางสากล