+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Monday, April 5, 2010

การเมืองประชาชนนอกสภาและในสภาประชาชนแสดงพลานุภาพชุมนุมทางการเมือง เรียกร้องประชาธิปไตย มีจำนวนนับล้าน มาตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 เพื่อเรียกร้องรัฐบาลที่มาจากระบบอำนาจนิยมของกองทัพให้ยุบสภา คืนอำนาจประชาชนและจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปตามระบอบประชาธิปไตย

การต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตย ที่ผ่านมาปรากฏขาดการประสานการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างในสภาและนอกสภา ซึ่งส.ส.พรรคเพื่อไทยต้องรวมพลังประชาชน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเหนียวแน่นอย่าแตกแยกกันทางความคิดใดๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลการยื่นญัตติไม่ไว้วางใสภา จะต้องเสนอชื่อผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปพร้อมญัตติตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญ ในสภาวะการต่อสู้ในทางการเมืองในขณะนี้เป็นสถานการณ์เฉพาะกิจทางการเมืองเห็นว่าต้องให้คุณเฉลิม อยู่บำรุง เป็นแม่ทัพนำทัพในสภา ส.ส.ทั้งหลายอย่าได้วิตกกังวลเกินเหตุ ทำให้ขาดพลานุภาพในการเคลื่อนไหวในสภาฉะนั้น ควรเสนอชื่อคุณเฉลิม อยู่บำรุง เป็นนายกร้ฐมนตรีพร้อมญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์

การเคลื่อนไหวทางการเมืองในสภาและนอกสภา สส.พรรคเพื่อไทยรวมกันเคลื่อนไหว ถ้าสามัคคีกันไม่ได้ ก็เข้าทางรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้พรรคฝ่ายค้านเคลื่อนไหวในสภาจึงได้เอากำลังทหารมาปิดล้อมสภา เพื่อไม่ให้พรรคฝ่ายค้านเคลื่อนไหวได้ในสภาขัดขวางรัฐบาล การปรับแนวรบในสภาและนอกสภา เป็นการเพิ่มพลานุภาพในการกดดันให้รัฐบาลยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน โดยส.ส. พรรคเพื่อไทยจะต้องทันเกมการเมืองรัฐบาล รวมพลังประชาชนต่อสู้ทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย