+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Monday, April 5, 2010

เตรียมสลายชุมนุมทางการเมืองของประชาชนการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของประชาชน ประชาธิปไตยได้แก่รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของประชาชนจำนวนนับล้านมาตั้งแต่วันที่  12 มีนาคม 2553 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน แล้วต่อมาได้เคลื่อนกำลังส่วนหนึ่งไปยึดพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ ตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2553 เป็นการเพิ่มพลังการกดดันรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ที่ไม่ได้มาจากเสียงข้างมากของประชาชนในการเมืองระบอบประชาธิปไตย

การควบคุมการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน รัฐบาลได้ประกาศ การใช้กฎหมายความมั่นคงเพิ่มเติม เมื่อคืนวันที่ 3 เมษายน 2553 ที่ผ่านมาเพื่อห้ามการชุมนุม ปิดกั้นการจราจร บริเวณย่านธุรกิจ สี่แยกราชประสงค์เพื่อกดดัน และเตรียมสลายการชุมนุมทางการเมืองโดยสันติอหิงสาไร้ความรุนแรง ของมวลชนและประชาชน

การข่าวแจ้งว่า ทหารส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะใช้กำลังสลายการชุมนุมแต่มีคนในฝ่ายรัฐบาลและนายทหารชั้นผู้ใหญ่บางคนที่กระเหี้ยนกระหือต้องการปราบประชาชนน่าจะเป็นไปได้ยาก เพราะคาดว่าต้องถูกตอบโต้แน่นอนจากมวลชนนับแสนนับล้าน พร้อมที่จะปลดแอกบนบ่าทั้งประเทศ

รัฐบาล อย่าเสี่ยงปราบปรามประชาชน เพราะมวลชนจะลุกฮือขึ้นต่อต้านทุกจังหวัด ไม่ฟังคำสั่งของรัฐบาลพวกเขาเตรียมสู้อยู่แล้วเพราะความไม่ชอบธรรม และ ความไม่ยุติธรรม2มาตรฐาน  มันเปิดเผย ออกมาอย่างกระจ่างชัดเจนในสังคม ลองนึกภาพดู ว่าจะเกิดวิกฤตในประเทศ

ทางออกจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในขณะนี้ทางออกที่ดีที่สุดมี 2 ประการ คือ ประการแรกกองทัพเลิกอุ้มรัฐบาล เพราะไม่เกิดประโยชน์กับชาติบ้านเมืองทำให้ประเทศชาติพลังอำนาจเสื่อมทรุดโทรมลงทุกวัน  เพราะประวัติศาสตร์ จะจารึกว่าพวกท่านเป็นผู้ทำลายประชาธิปไตย ประการที่สองรัฐบาลต้องยุบสภา อย่าหวงอำนาจที่ได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมจากการสนับสนุนของกองทัพ อย่าใช้กำลังทหารในการปราบประชาชน จะบังเกิดทุรยุคขึ้นในประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตของประชาชนเป็นวิธีทางการเมืองที่เหมาะสมที่สุดใช้วิถีทางตามระบอบประชาธิปไตย 

ประวัติศาสตร์จะจารึกว่าใครเป็นทรราช หากรัฐบาลใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามสลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน