+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Saturday, March 27, 2010

ความรู้โหราศาสตร์เป็นพลานภาพของประชาชน

ความรู้โหราศาตร์พลานุภาพทางการเมือง  บูรณาการความรู้เป็นกระบวนการไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง การบริหาร การทหาร เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา แม้กระทั่งความรู้ด้านโหราศาสตร์พิชัยสงคราม ยังสามารถใช้ได้ในปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลของประชาชน โดยประชาน เพื่อประชาชน ในประเทศไทย

การใช้ความรู้โหราศาสตร์พิชัยสงคราม ครั้งก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 ได้มีการตั้งเสาหลักเมือง พร้อมผูกดวงเมือง คู่กรุง และมีคำทำนายของโบราณาจารย์เกี่ยวกับการปกครองของประเทศไทย การทำพิธีโดยพราหมณ์ตามหลักของโหราศาสตร์พิชัยสงคราม มีประเด็นที่พิจารณาที่สำคัญ 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นแรก การตั้งเสาหลักเมือง นอกจากจะกระทำพิธีต่างๆแล้ว ยังมีการฝั่งร่างไพร่สามัญชนชายหญิงทั้งเป็น ผูกติดกับเสาหลักเมือง อันเป็นการทำคำสาปตัดไม้ข่มนามสะกดประชาชน มิให้เกิดการกระด่างกระเดื้องต่อผู้ปกครองในอนาคต การรวมพลังหลั่งเลือดของประชาชน นับล้านคนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 คนละ 10 ซี.ซี ให้ได้ 1 ล้าน ซี.ซี ปฏิบัติการหลั่งเลือดมวลชนเสื้อแดงสะท้านโลก ประท้วงรัฐบาลร่างทรงเผด็จการ ให้ยุบสภา คืนอำนาจให้แก่ประชาชน เพื่อนำเลือดประชาชนไปเทที่หน้าทางเข้าประตูทำเนียบรัฐบาลในเวลา 17.00 น.ของวันที่ 16 มีนาคม 2553 พร้อมพราหมณ์อ่านโองการสาบแช่ง ตามคัมภีร์อาถรรพเวทย์ บริเวณหน้าประตูทางเข้าหน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการส่งสัญญาณ พร้อมสู้สุดชีวิตปณิธานแน่วแน่ มุ่งมั่นในระบอบการปกครองประชาธิปไตย รัฐบาลเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน การที่มวลชน ใช้เลือด ซึ่งเป็นเลือดของสามัญชน ที่บรรพบุรุษใช้เลือดและชีวิตรักษาแผ่นดินไทย ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหนัก ไม่อาจทำลายได้ เลือดของประชาชนที่หลั่งชโลมแผ่นดินคือมนต์ขาวที่ใช้ทำลายมนต์ดำที่ปกคลุมประเทศไทย คำสาปสะกดข่มไพร่ตั้งแต่ครั้งตั้งกรุง จึงไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป

ประเด็นที่สอง การวางดวงเมือง ดวงเมืองเมื่อครั้งก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์โหรวางดวง ให้ดาวทหารมีอิทธิพลต่อการปกครองประเทศ เป็นการสะกดข่มประชาชนไม่ให้มีอิทธิพลต่อการปกครองประเทศหลังจาก หลั่งเลือดชโลมดินแล้ว จำวางดวงเมืองประชาชนใหม่ มีความเห็นว่า แกนนำควรจะให้โหรวางดวงเมืองใหม่โดยเป็นดวงประชาธิปไตย มีดาวอันเป็นสัญลักษณ์ประชาชนมีอิทธิพลต่อดวงเมือง แทนดาวทหาร เพื่อความเจริญของประเทศเป็นการตัดไม้ข่มนามและแก้ไขถอนคำสาปสะกดข่มดวงเมืองไว่แต่เก่าก่อนมิใช่เรื่องงมงายใดๆแล้วให้พราหมณ์ทำพิธีทางลับฝังดวงเมืองใหม่ ไว้ใจกลางกรุงเทพมหานคร และใจกลางประเทศและที่สูงสุดของประเทศ แต่เป็นการกระทำตามหลักโหราศาสตร์พิชัยสงครามมาแต่ครั้งโบราณ ให้นำเสนอเป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชน

แนวทางความรู้โหราศาตร์พิชัยสงคราม  เป็นปฏิบัติการจิตวิทยาทางการเมืองในการใช้ความรู้ทางโหราศาสตร์ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในการต่อสู้ทางการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นพลานุภาพของประชาชน

การต่อสู้ของประชาชน เพื่อให้ได้ชัยชนะ มาซึ่งประชาธิปไตย พลานุภาพ เกิดจากบูรณาการความรู้ทางการเมืองของประชาชน