+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Thursday, October 1, 2009

ความรู้ในพิชัยสงครามเป็นพลานุภาพของผู้นำ


ความรู้จากพิชัยสงครามขงเบ้ง   อันแม่ทัพที่ดีนั้น จะต้องมีความแกร่งโดยไม่หัก จะต้องมีความอ่อนโดยไม่งอคือพลานุภาพ เช่นนี้จึงจะสามารถใช้ความอ่อนพิชิตความแข็ง นุ่มพิชิตแกร่ง อ่อนหรือนุ่มทั้งหมด จะทำให้อำนาจอ่อนด้อยลง แข็งหรือแกร่งทั้งหมด จะทำให้สูญสิ้นอำนาจเป็นแน่แท้ไม่อ่อน ไม่แข็งจะสอดคล้องต่อมรรคาแห่งธรรม

การรักษาพลานุภาพของประชาชน จากเหตุการณ์ 13 เมษาทมิฬ แกนนำมีความถนอมรักในมวลชนมิได้มีความขลาดเขลาไร้สติปัญญาแต่ใช้ปัญญาอย่างเยียบเย็น มีความกล้าหาญในการเสียสละตัวเองให้ถูกจับกุมคุมขังแล้วประกาศยุติการชุมนุม เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมถูกล้อมปราบทำลายให้สิ้นซากจากกองกำลังทหาร เป็นการใช้อ่อนพิชิตแข็ง เหลือขุนเขาแมกไม้ ย่อมมีไฟฟืน

ความรู้ทางยุทธศาตร์ของผู้นำมวลชน  ผู้ที่มีความเหมาะสมจะเป็นแกนนำ มวลชน มีหลากหลายจะต้องมีเอกภาพ แกนนำ อย่าแย่งชิงการนำเพราะจะทำให้แตกทัพ ล่มสลายในที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน ใช้วิธีไร้ความรุนแรง คิดแบบวิภาษวิธี สรุปเป็นหลักการใหญ่ ประชาธิปไตยพลานุภาพของประชาชน


No comments:

Post a Comment