+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Friday, October 2, 2009

แก้ไขปัญหาการเมือง ต้องรับฟังเสียงประชาชน


การแก้ไขปัญหาการเมืองจะต้องรับฟังเสียงประชาชน  สามยุทธศาสตร์ รจนาโดย หวงสือกงบันทึกไว้ว่าในยามที่บ้านเมืองเสื่อมทรุดโทรม ระส่ำระสายการทำนุบ้านเมืองต้องทำเป็นลำดับแรก เป็นเรื่องหลักการเมืองมากกว่าหลักการทหาร มีเนื้อหาหลักมุ่งเน้นหลักการการเมืองปกครองบ้านเมือง เพื่อความสงบสันติเป็นสุขของประชาชน

หลักการเมืองปกครองประเทศ  หลักการสำคัญในการปกครองบ้านเมืองจงใช้ไม้แข็งและไม้นวม ควบคู่กันไปบ้านเมืองก็จักจำเริญรุ่งเรือง การพึงพาคนดี ที่สามารถแก้ไขความทุกข์ยาก และสร้างเสริมประชาชน ประชาชนจะไว้วางใจคนดีเหมือนคนใกล้ชิดสนิทกันที่รู้ใจจึงจะไม่ทำผิดพลาดในนโยบายคำสั่งหรือในบายใดก็จะนำมาปฏิบัติโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ คนดีควร ได้รับการคุ้มครอง

การสังเกตดูใจของปวงประชาชน จะได้นำมากำหนดเป็นมาตรการต่างๆในการใช้ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายให้ปลอดภัยปลอบโยนบำรุงขวัญที่มีความหวาดกลัว เรียกคนที่เคยแข็งข้อแล้วหลบหนีไปกลับคืนมายกโทษานุโทษให้แก่คนที่เคยถูกปรักปรำ สอบสวนหาความจริงให้แก่คนที่มาร้องทุกข์กำจัดคนที่ชอบใส่ไคล้ยุยง ลงโทษคนที่ทำร้ายทำลายคนอื่น ขจัดคนที่ทรยศเนรคุณ เช่นนี้จึงจะชนะใจประชาชน

การทำหน้าที่ของพวกขุนนาง มีการยึดเอาอำนาจในแผ่นดินไว้โดยพลการ ทำทุกอย่างให้เป็นผลดีต่อตนบิด เบือนกฎหมายบ้านเมือง ไม่เที่ยงธรรมจะเป็นภัยต่อองค์ราชันเป็นลางร้ายของแผ่นดิน พินาศ พวกนี้คือโจรกังฉินผู้คิดคดต่อแผ่นดิน เช่นนี้ไม่ได้ใจประชาชน

แนวทางแก้ไขปัญหาการเมือง การสดับตรับฟัง ความเห็นของประชาชน กรณีฎีกา (คำร้องทุกข์) ของประชาชน ถวายต่อองค์ราชัน แสดงออกถึงความทุกข์ยาก และความต้องการของประชาชน

การยกโทษานุโทษให้แก่คน ที่เคยถูกปรักปรำ คือราชธรรม ขององค์ราชัน ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาความระส่ำระสายของบ้านเมือง และความทุกข์ยากของประชาชน จะได้รับความจงรักภักดี จากบรรดาเหล่าอาณาประชาชน

หวงสือกงกล่าวไว้ว่า ประมุขต้องสดับตรับฟังบรรดาอาณาประชาชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเมืองในประเทศ