+atom.xml?redirect=false รู้อะไร@iTUKnowledge Blog keyword

หน้าเว็บ

Sunday, October 4, 2009

คลิปสั่งสลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน


รัฐบาลสลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน ในเหตุการณ์ 13 เมษา ทมิฬ ใครเป็นคนสั่งยังเป็นปริศนา  กรณีคลิปสั่งสลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน   มันเป็นเสียงจริงของผู้สั่งแน่นอน อาจลืมไปก็ได้เพราะอาจจะถูกบันทึกเทปไว้โดยไม่รู้ตัว แต่ในขณะนั้นอาจจะมีอารมณ์โกรธกลอนพาไป ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏดังเหตุการณ์ ในวันที่ 13 เมษายน 2552

คำสั่งสลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน  มือลึกลับเผยแพร่ปล่อยคลิปการสั่งสลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน ในคลิปปรากฏเป็นเสียงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นไปได้ และเป็นไปไม่ได้ ใครจะตัดต่อไม่สำคัญ แต่ไม่ใช่มวลชน ก็แล้วกัน ไม่ต้องมาถกเถียงกันให้เสียเวลา อารมณ์ มีประเด็นสำคัญอีกที่ว่า ใครเป็นผู้เสนอนายกรัฐมนตรีใช้ความรุนแรงให้สลายการชุมนุมทางการเมืองของประชาชน จะเป็นฝ่ายกองทัพหรือฝ่ายอื่นก็แล้วแต่ ไม่อาจทราบได้อย่างใด

ข้อมูลข่าวการเมืองเป็นประโยชน์กับประชาชนประชาธิปไตย บุคคลที่นำเอาคลิปมาให้มวลชน แสดงว่าเป็นการกระทำที่มีความโกรธแค้นต่อนายกรัฐมนตรีผู้สั่งใช้กำลังทหาร หรืออาจปกป้องตนเองให้รอดพ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ร่วมกระทำก็เป็นได้ หวังผลทางการเมืองโดยอาศัยมือประชาชนทำลายผู้สั่งทางการเมือง และอาศัยมือผู้สั่งทำลาย แกนนำมวลชนและประชาชน